به روز شده در ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۹:۰۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۱۴:۵۴
کد مطلب : ۱۵۱۹۷۸

هزينه تبعيض جنسيتي؛ 160تريليون دلار

گروه جامعه: در سراسر جهان كشورها مبلغي معادل با ١٦٠ تريليون دلار ثروت به دليل تفاوت در درآمد كسب شده توسط زنان و مردان از دست مي‌دهند. براساس تازه‌ترين گزارش بانك جهاني اين ميزان، به طور ميانگين ٢٣ هزار و ٦٢٠ دلار براي هر فرد در ١٤١ كشور مورد مطالعه است.
هزينه تبعيض جنسيتي؛ 160تريليون دلار
 هزينه بالاي نابرابري جنسيتي در درآمد، از اولين گزارش‌هايي است كه به سنجش هزينه‌هاي اقتصادي جهاني نابرابري جنسيتي مي‌پردازد. براساس اين گزارش كه از سوي بانك جهاني صورت گرفته است، زيان ناشي از كل درآمد طول عمر مورد سنجش قرار گرفته است. در واقع كل درآمد طول عمري كه به علت نابرابري جنسيتي براي زنان از دست مي‌رود. در بسياري از كشورها ميزان تحصيلات دختران پايين‌تر از پسران است. همچنين سطح سواد زنان بالغ نيزكمتر از مردان است. جداي شكاف‌هاي موجود در تحصيلات بين زنان و مردان، تبعيضات و انواع شكل‌هاي هنجارهاي اجتماعي حاكم بر عرضه نيروي كار زنان و مشاركت آنها در بازار كار نيز وجود دارد كه اين رفاه از دست رفته را افزايش مي‌دهد. زنان به احتمال كمتري نسبت به مردان مي‌توانند به بازار كار بپيوندند و در قبال دريافت دستمزد كار كنند. آنها به احتمال بالاتري كارهاي نيمه‌وقت و پاره‌وقت انجام مي‌دهند و همچنين فعاليت آنها در بخش غير رسمي يا بخش‌هايي كه دستمزد پايين‌تري پرداخت مي‌كنند، نيز بالاتر است. اين تبعيضات صورت گرفته براي زنان در كسب درآمد، باعث كاهش قدرت چانه‌زني آنها در بازار كار مي‌شود كه همين خود عاملي است در جهت افزايش شكاف درآمدي بيان شده.

يافته‌ها چيست؟
تازه‌ترين يافته‌هايي كه توسط بانك جهاني گزارش شده است نشان مي‌دهد كه در كل، زنان فقط ٣٨‌درصد از ثروت ناشي از سرمايه انساني را تشكيل مي‌دهند، در حالي كه در مقابل، اين درصد براي مردان ٦٢ درصد است. در كشورهايي با درآمد پايين، زنان كمتر از يك‌سوم ثروت سرمايه انساني را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين بر اساس سرانه، نابرابري جنسيتي در درآمد مي‌تواند منجر به از بين رفتن ثروتي معادل ٢٣ هزار ٦٢٠ دلار براي هر فرد در سطح جهاني شود. اين زيان‌ها بين مناطق و كشورها متفاوت است زيرا سطح ثروت سرمايه انساني و در نتيجه زيان در ثروت به دليل نابرابري جنسيتي تمايل به افزايش ارزش مطلق با توجه به توسعه اقتصادي كشور مورد نظر دارد. به همين علت، در شرايط مطلق، زيان‌ها در كشورهاي (توسعه يافته) OECD بيشتر است.براساس آخرين نتايج صورت گرفته در سطح جهاني، براي ١٤١ كشور، از دست رفتن ثروت ناشي از سرمايه انساني به علت نابرابري جنسيتي، حدود ١٦٠,٢ تريليون دلار تخمين زده مي‌شود، اگر ما به سادگي فرض كنيم كه زنان به اندازه مردان درآمد كسب مي‌كنند كه اين مقدار تقريبا دو برابر ارزش توليد ناخالص جهاني است؛ به بيان ديگر، ثروت سرمايه انساني مي‌تواند در ٢١.٧ درصد در سطح جهاني و ثروت كل ١٤ درصد با برابري جنسيتي در درآمد رشد كند.
مرجع : اعتماد