به روز شده در ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ - ۲۱:۰۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
کد مطلب : ۱۵۲۵۴۲
بطحایی:

دیگر وقت آزمون و خطا نیست

گروه جامعه: همایش آموزشی ویژه بازرسان مدارس غیر دولتی صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد.
دیگر وقت آزمون و خطا نیست
همایش آموزشی ویژه بازرسان مدارس غیر دولتی صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد. وزیر آموزش و پرورش در این همایش گفت: نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی، با طراحی یک نظام نظارت انجام می‌شود که در مدارس دولتی هم دنبال می‌شود و ما به دنبال تقویت این نظام هستیم. همیشه درباره مشارکت و حضور بخش خصوصی در امر آموزش و پرورش انتقاد هست و حتی برخی معتقدند بخش خصوصی در هیچ سطحی نباید وارد آموزش و پرورش شود و برای همین مدام دیدگاه‌ها تغییر کرده است، چون در دوره‌هایی نیز عده‌ای بر مشارکت اعتقاد داشتند.وزیر آموزش و پرورش در این همایش گفت: نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی، با طراحی یک نظام نظارت انجام می‌شود که در مدارس دولتی هم دنبال می‌شود و ما به دنبال تقویت این نظام هستیم. همیشه درباره مشارکت و حضور بخش خصوصی در امر آموزش و پرورش انتقاد هست و حتی برخی معتقدند بخش خصوصی در هیچ سطحی نباید وارد آموزش و پرورش شود و برای همین مدام دیدگاه‌ها تغییر کرده است، چون در دوره‌هایی نیز عده‌ای بر مشارکت اعتقاد داشتند.

سید محمد بطحایی تاکید کرد: مشارکت‌ها با رشد رو به رو بوده و توفیقات خوبی به دست آورده است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.وی تصریح کرد: پس از ۴۰ سال دیگر نباید آزمون و خطا کنیم. نه آموزش و پرورش بدون مشارکت به جایی می‌رسد و نه آموزش و پرورشی که مراقب مشارکت‌ها و حضور بخش خصوصی نباشد. باید مراقبت کنیم مشارکت در سطوح تصدی گری گسترش یابد و جایگاه بخش حاکمیتی حفظ و راهبری و سیاست گذاری توسط آن صورت گیرد.بطحایی گفت: متاسفانه در این فضای افراط و تفریط موسسان اذیت‌های بسیاری را تحمل کردند. ما همه خانواده بزرگی هستیم که غیردولتی‌ها فرزند خوانده آن نیستند. یک خانواده‌ایم و وظیفه سنگین تعلیم و تربیت فرزندان آینده را به عهده گرفتیم و این نگاه‌های خط کشی و جداسازی مدارس دولتی از غیردولتی و درجه بندی‌ها نگاه تخریب کننده‌ای است. در حالی که هم موسسان غیردولتی و هم مدیران مدارس دولتی به سختی حرکت و صورت خود را در بسیاری مواقع با سیلی سرخ نگه می‌دارند و در مسیر تعالی تعلیم و تربیت حرکت می‌کنند.
مرجع : مهر