به روز شده در ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۲۳:۴۵
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۴۳
کد مطلب : ۱۵۳۰۱۰

مَش ممد باربر ۸۰ ساله‌ی سرای کاشانی

گروه عکس: محمد مطیعی متولد ۱۳۱۷ در یکی از روستاهای اراک است.از دوران نوجوانی در بازارِ سنتیِ اراک کار میکند.
مَش ممد باربر ۸۰ ساله‌ی سرای کاشانی
جوان که بود ،کار چاه کنی انجام میداده است و بعد از انقلاب باربری را در کاروانسراهای مختلف شروع میکند.از همان موقع اهالیِ بازار او را مَش مَمَد صدا میزنند.مَش مَمَد در تمام این سالها نه بیمه بوده است و نه حقوق ثابتی داشته .او اکنون باوجودِ سنِ بالا مجبور به باربری است.و به خاطرِ پادردی که دارد ،بارِ سنگین نمیتواند ببرد و اغلبِ حجره داران ، برای حمل و نقلِ بار خود ، از باربرِ جوانتر استفاده می‌کنند.

مَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانیمَش ممد باربر 80 ساله سرای کاشانی