به روز شده در ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ - ۱۹:۱۲
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۲۶
کد مطلب : ۱۵۳۴۴۷

زورخانه پهلوان علی میرزای در همدان

گروه عکس: ورزش‌های زورخانه‌ای در همدان بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد،۲۳زورخانه در همدان فعالیت میکنند، زورخانه پهلوان علی میرزا یکی از زورخانه های قدیمی همدان است.
زورخانه پهلوان علی میرزای در همدان
پهلوان علی میرزای همدانی، پهلوان صاحب بازوبند و ورزشکار عاشق دل در کمند زورخانه و ورزش باستانی و کشتی پهلوانی و دلاور زورخانه‌های کولانج و بنه بازار و شیشه گران بود. پهلوان علی که پسوند میرزا را به نامش بعلت سوادی که داشت افزوده‌اند در سال ۱۲۰۵ هجری شمسی در همدان این شهر دلاورمردان با فتوت و مومنان امین پای به عالم هستی نهاد، پهلوان علی میرزا در روزگار حیاتش با شکست پهلوانان نامی صاحب زنگ شد و در زورخانه های ایران احترامات و آیین ویژه پهلوانان زنگی را برایش بجای می آوردند. این نامدار در سن تقریبا شصت سالگی پهلوان ایران شد و تا هشتاد سالگی کشتی هم می گرفت و تا سن ۹۵ سالگی ورزش باستانی را ترک نکرد و بیش از یکصد سال زندگی کرد.
...
ورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایورزش زورخانه ای در همدان / به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای