به روز شده در ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۰۹:۱۹
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۱:۴۰
کد مطلب : ۱۵۴۳۵۶

داغ مهاجرت بر قلب روستاهای پشت کوه

گروه عکس: ایوان هایی که پر بود از هیاهوی بچه ها، حالا ویرانه هایی است پر از فریاد سکوت. دیوارهای نیمه آوار، طاقچه های خالی، پله هایی که به تلنگری بند هستند، سقف هایی که فروریخته و اتاق هایی که پر شده اند از علف های هرز، تصاویر دردناکی هستند از خانه های کاه گلی روستاهای خشک شهر کیاسر که روزی پر بود از صدای زندگی.
داغ مهاجرت بر قلب روستاهای پشت کوه
خشکسالی، نبود ابتدایی ترین امکانات زندگی، دور بودن از شهر و قرار گرفتن در پشت کوه ها، جوانها را از روستاهای واقع در دهستان پشت کوه، از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری رانده و راهی شهرهای اطراف کرده است تا " مهاجرت " تلخ ترین کابوسی شود که بر روستاهای تفتیده شهر کیاسر سایه انداخته است.
جوان ها رفتن و سالمندان ماندن را ترجیح داده اند. آنها برای پیشرفت، زندگی در شهرهای دور و دور ماندن از اصل و ریشه خود را انتخاب کرده اند و اینها تن به تنهایی داده اند و محروم بودن از ابتدایی ترین امکانات زندگی از قبیل آب آشامیدنی، گاز، جاده مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی و صدها مشکل ریز و درشت دیگر را که هر روز  بر تعداشان افزوده می شود تاب می آورند چراکه به زادگاه شان دلبستگی دارند. البته در این بین تعدادی از زنان و مردان میانسال هم باقی مانده اند که دورنمایی از یک زندگی خوب و انگیزه ای برای تغییر ندارند؛ مردها فرصت امرار معاش را از دست رفته می پندارند و زن ها از ترس آنکه توسط مردشان طرد یا ترک شوند، گاه بیشتر از مردهای روستا کار می کنند و خود را محکوم به تحمل این زندگی می دانند. زندگی پر از فراز و نشیبی که محصول مهاجرت و خشکسالی های ویران کننده روستاهای کم برخوردار شهر کیاسر است.
صول مهاجرت و خشکسالی های ویران کننده روستاهای کم برخوردار شهر کیاسر است.
...
در حالی که شوهرش از دنیا رفته " شوکت " 12 فرزندش را با درآمد حاصل از جاجیم بافی سر و سامان داده استپیرزن روستایی که یک چشمش نابینا و چشم دیگرش کم بینا است  هنوز هم برای تامین مخارج زندگی تک نفره اش ناتوان استزنان  روستا که خود را محکوم می پبندارند از بیم رها شدن بیشتر از مردهایشان کار می کنندزهرا شاه چراغی اهل دامغان ساکن روستای مالخواست شده تا از نوه اش که قربانی طلاق است نگهداری کندداغ مهاجرت در روستاهای پشت کوهپیرزن روستایی که یک چشمش نابینا و چشم دیگرش کم بینا است  هنوز هم برای تامین مخارج زندگی تک نفره اش ناتوان استداغ مهاجرت در روستاهای پشت کوهزنان  روستا که خود را محکوم می پبندارند از بیم رها شدن بیشتر از مردهایشان کار می کنندزنان روستایی بیشتر از مردهایشان کار می کنند حتی برای تامین ناچیزترین امکانات زندگیداغ مهاجرت در روستاهای پشت کوهدرحالی که تکنولوژی زندگی ها را متحول ساخته مرد روستایی همچنان به  سنتی ترین شکل ممکن اموراتش را می گذراندمعدود جوان های روستا به آینده نامعلوم شان چشم می دوزندمردان و زنان روستای قلعه سر محروم از ابتدایی ترین امکانات زندگی روستاییروستاهایی که حتی نانوایی ندارند و زنانی که علاوه بر کشاورزی و دامداری ملزومات زندگی رانيز فراهم می کنندمادری که خود ناشنوا است 34 سال تمام از فرزند معلولش مراقبت می کندخاتون کوثری، تنها بافنده جاجیم در روستای قلعه سر 85 سال داردداغ مهاجرت در روستاهای پشت کوهعلی جعفری نابینا است و با وجود آنکه 83 سال دارد، در انتظار مهرورزی استجان جان صادقی، مادری که این روزهایش را تنها سپری می کند ساکن روستایی از توابع چهاردانگه است، بیشتر از ۶۰ًسال دارد اما در این سن و سال بزرگترین دغدغه اش مشکل کم آبی است که ریتم زندگی را در روستایشان کند کرده است.پیرمردهای " کوات " هر روز سر گذر  این روستا می نشینند و از خاطرات شان برای هم تعریف می کنندداغ مهاجرت در روستاهای پشت کوه