به روز شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ - ۰۱:۵۳
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
کد مطلب : ۱۵۶۱۶۷

آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان

عکس از: مرتضی صالحی
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
گروه عکس: همه ساله با گرم شدن هوا ،حوض میدان امام اصفهان محلی برای بازی کودکان و خردسالان می‌شود. روزهای گذشته خبری مبنی بر حذف حوض مرکزی این میدان در رسانه ها به نقل از مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به سرعت در فضای مجازی دست به شد، اما پس از انتشار، این خبر از سوی مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان تکذیب شد.
....آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان
آب بازی کودکان در نقش جهان - اصفهان