به روز شده در ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۲۱:۲۹
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷
کد مطلب : ۱۵۷۴۶۸

زیرِ زمین شهر

عکس: علی جباری
زیرِ زمین شهر
گروه عکس: متروی تهران برشی خاکستری از روزگار مردمانی است که تنهایی خود را در میان شلوغی می‌جویند.قطار زیر زمینی، به دور از چرخش خورشید، می‌رود و می‌آید. چه زمین گرم باشد چه سرد ،چه مردم غمگین یا شاد ، قطار کار خودش را میکند./ یک سفر ۱۰ ماهه در میان مردمان تهران، از بچه‌های بازیگوش تا پیرمرد کلاه‌ به سر، همه چشم انتظار ایستگاه بعدی.

.......
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر
زیرِ زمین شهر