به روز شده در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ۰۱:۰۴
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۱۹
کد مطلب : ۱۶۷۱۳۳

پاییز هزار رنگ گلستان

عکس: محمد مهیمنی
پاییز هزار رنگ گلستان
گروه عکس: فصل پاییز به زردی برگ های درختان معروف است و جنگل نوردی در این فصل به دلیل رنگ آمیزی برگ درختان طرفداران بسیار دارد.  سفر به جنگل های پر از رنگ و برگ استان گلستان که در این فصل همچون تابلوی نقاشی می شود، خاطره ای فراموش نشدنی به همراه دارد.
پاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستانپاییز هزار رنگ گلستان