به روز شده در ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - ۱۲:۲۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۵:۳۷
کد مطلب : ۱۶۷۶۷۶

یلدا، چهارمین جشن بزرگ ایرانیان در سال

یلدا، چهارمین جشن بزرگ ایرانیان در سال
گروه جامعه: یلدا، چهارمین جشن بزرگ ایرانیان در درازای یک سال است.
چهار جشن بزرگ ایرانیان که دارای پایه اخترشناسی و گاهشماری است، عبارتند از جشن‌های «برابری» (تعادل) و دگرگونی (انقلاب).
دو جشن برابری (تعادل) یعــنی برابر شدن روز و شب عبارتند از جشن نوروز (روز نخست فروردین ماه روز نخست بهار) و مهرگان (روز نخست مهرماه روز نخست پاییز).
دو جشن دگرگونی (انقلاب) عبارتند از تیرگان یا بلندترین روز سال (روز نخست تیر ماه روز نخست تابستان) و یلدا یا کوتاهترین روز سال (روز نخست دی ماه / روز نخست زمستان).
در یلدا مردم ایران از گاه کهن، برای یاری به خورشید برای زایش دوباره و در حقیقت برای پیروز شدن بر تاریکی، آتش‌های بزرگ می‌افروختند. با این «آتش افروزی» جشن‌های آتش برای یاری رسانی به خورشید، آغازمی‌شد و «سده» و «سوری» را در پی داشت.
در فاصله یلدا (کوتاهترین روز) تا رسیدن به برابری روز شب در نوروز، ایرانیان در میانه و پایان راه، خورشید را با افروختن آتش، یاری رسانی می‌کردند. بدین‌سان، 40 روز پس از یلدا، آتش « سده » را می‌افروختند؛ زیرا خورشید در میانهٔ راه رسیدن به پیروزی بر تاریکی بود. سپس 40 روز پس از آن جشن « سوری » یا فرجامین جشن آتش بود. باید به یاد داشت که در دوران اسلامی، جایگاه جشن سوری به چهارشنبهٔ آخر سال افتاده است، در حالیکه جایگاه اصلی آن 40 روز پس از سده و 80 روز پس از یلدا در فاصله10 روز از نوروز قرار داشت.
برچسب ها: شب يلدا یلدا