به روز شده در ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ - ۱۵:۳۶
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۲:۳۹
کد مطلب : ۱۶۹۴۹۲

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
گروه عکس: بارش سنگین برف در اروپا، آسیا و خاورمیانه بسیاری از کشورها را سفید پوش کرده است.
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎
برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎