به روز شده در ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ - ۰۹:۵۱
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۵۷
کد مطلب : ۱۷۳۲۶۲

نفت سفید پاریس ایران، شهر نیمه مرده

عکس از: مهدی پدرام خو
نفت سفید پاریس ایران، شهر نیمه مرده
گروه عکس: نفت سفید نام شهری است در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان،در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی میدان عظیم نفتی در آن کشف شد.مردم نفت سفید از ایل بختیاری هستند.در قدیم نام دیگر آن پاریس ایران بود که آن هم به دلیل وجود مستشاران خارجی بود .که با کشف نفت در انجا اقامت داشتن دلیل نامیدن این شهر به نفت سفید وجود نفتی بود بی رنگ و با کیفیت بالا که می‌توان بدون انجام هیچ‌گونه تصفیه‌ای به عنوان بنزین از آن استفاده کرد اما حالا دیگر خبری از استخراج نفت در آن نیست.
نفت به همراه گاز از چاه بیرون می‌آید، که پس از جداسازی گاز، با خط لوله تصفیه‌ شده و برای پالایشگاه گاز می‌فرستند؛ اما چون قبلا پالایشگاه گاز نبود، این گاز را می‌سوزاندند. اکنون نیز در برخی مناطق، از نفت سفید گرفته تا عنبل در شهرستان لالی همین‌طور است و اهالی از این گاز برای روشنایی و گرما استفاده می‌کنند.
نفت سفید نشانگر صعود و نزول تاریخی یک زندگی عشایری است که با ظهور نفت و کشف مخازن نفتی به ناگهان دگرگون و از یک زندگی روستایی خودکفا به شهری صنعتی با شیوه زندگی مدرن تبدیل و با خشک شدن چاه نفت، تبدیل به روستایی کاملاً ابتدایی شد
مردم نفت سفید از ایل بختیاری هستند .در قدیم نام دیگر آن پاریس ایران بود که آن هم به دلیل وجود مستشاران خارجی بود که با کشف نفت در انجا اقامت داشتن دلیل نامیدن این شهر به نفت سفید وجود نفتی بود بی رنگ و با کیفیت بالا که می‌توان بدون انجام هیچ‌گونه تصفیه‌ای به عنوان بنزین از آن استفاده کرد اما حالا دیگر خبری از استخراج نفت در آن نیست
نفت به همراه گاز از چاه بیرون می‌آید، که پس از جداسازی گاز، با خط لوله تصفیه‌ شده و برای پالایشگاه گاز می‌فرستند؛ اما چون قبلا پالایشگاه گاز نبود، این گاز را می‌سوزاندند. اکنون نیز در برخی مناطق، از نفت سفید گرفته تا عنبل در شهرستان لالی همین‌طور است و اهالی از این گاز برای روشنایی و گرما استفاده می‌کنند.
نفت به همراه گاز از چاه بیرون می‌آید، که پس از جداسازی گاز، با خط لوله تصفیه‌ شده و برای پالایشگاه گاز می‌فرستند؛ اما چون قبلا پالایشگاه گاز نبود، این گاز را می‌سوزاندند. اکنون نیز در برخی مناطق، از نفت سفید گرفته تا عنبل در شهرستان لالی همین‌طور است و اهالی از این گاز برای روشنایی و گرما استفاده می‌کنند.
نفت به همراه گاز از چاه بیرون می‌آید، که پس از جداسازی گاز، با خط لوله تصفیه‌ شده و برای پالایشگاه گاز می‌فرستند؛ اما چون قبلا پالایشگاه گاز نبود، این گاز را می‌سوزاندند. اکنون نیز در برخی مناطق، از نفت سفید گرفته تا عنبل در شهرستان لالی همین‌طور است و اهالی از این گاز برای روشنایی و گرما استفاده می‌کنند.
مردم نفت سفید از ایل بختیاری هستند .در قدیم نام دیگر آن پاریس ایران بود که آن هم به دلیل وجود مستشاران خارجی بود که با کشف نفت در انجا اقامت داشتن دلیل نامیدن این شهر به نفت سفید وجود نفتی بود بی رنگ و با کیفیت بالا که می‌توان بدون انجام هیچ‌گونه تصفیه‌ای به عنوان بنزین از آن استفاده کرد اما حالا دیگر خبری از استخراج نفت در آن نیست
مردم نفت سفید از ایل بختیاری هستند .در قدیم نام دیگر آن پاریس ایران بود که آن هم به دلیل وجود مستشاران خارجی بود که با کشف نفت در انجا اقامت داشتن دلیل نامیدن این شهر به نفت سفید وجود نفتی بود بی رنگ و با کیفیت بالا که می‌توان بدون انجام هیچ‌گونه تصفیه‌ای به عنوان بنزین از آن استفاده کرد اما حالا دیگر خبری از استخراج نفت در آن نیست
مردم نفت سفید از ایل بختیاری هستند .در قدیم نام دیگر آن پاریس ایران بود که آن هم به دلیل وجود مستشاران خارجی بود که با کشف نفت در انجا اقامت داشتن دلیل نامیدن این شهر به نفت سفید وجود نفتی بود بی رنگ و با کیفیت بالا که می‌توان بدون انجام هیچ‌گونه تصفیه‌ای به عنوان بنزین از آن استفاده کرد اما حالا دیگر خبری از استخراج نفت در آن نیست
نفت سفید نشانگر صعود و نزول تاریخی یک زندگی عشایری است که با ظهور نفت و کشف مخازن نفتی به ناگهان دگرگون و از یک زندگی روستایی خودکفا به شهری صنعتی با شیوه زندگی مدرن تبدیل و با خشک شدن چاه نفت، تبدیل به روستایی کاملاً ابتدایی شد
نفت سفید نام شهری است در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان.
نفت سفید نشانگر صعود و نزول تاریخی یک زندگی عشایری است که با ظهور نفت و کشف مخازن نفتی به ناگهان دگرگون و از یک زندگی روستایی خودکفا به شهری صنعتی با شیوه زندگی مدرن تبدیل و با خشک شدن چاه نفت، تبدیل به روستایی کاملاً ابتدایی شد
در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی میدان عظیم نفتی در آن کشف شد.
مردم نفت سفید از ایل بختیاری هستند .در قدیم نام دیگر آن پاریس ایران بود که آن هم به دلیل وجود مستشاران خارجی بود که با کشف نفت در انجا اقامت داشتن دلیل نامیدن این شهر به نفت سفید وجود نفتی بود بی رنگ و با کیفیت بالا که می‌توان بدون انجام هیچ‌گونه تصفیه‌ای به عنوان بنزین از آن استفاده کرد اما حالا دیگر خبری از استخراج نفت در آن نیست
نفت سفید نشانگر صعود و نزول تاریخی یک زندگی عشایری است که با ظهور نفت و کشف مخازن نفتی به ناگهان دگرگون و از یک زندگی روستایی خودکفا به شهری صنعتی با شیوه زندگی مدرن تبدیل و با خشک شدن چاه نفت، تبدیل به روستایی کاملاً ابتدایی شد
نفت سفید نام شهری است در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان.
نفت به همراه گاز از چاه بیرون می‌آید، که پس از جداسازی گاز، با خط لوله تصفیه‌ شده و برای پالایشگاه گاز می‌فرستند؛ اما چون قبلا پالایشگاه گاز نبود، این گاز را می‌سوزاندند. اکنون نیز در برخی مناطق، از نفت سفید گرفته تا عنبل در شهرستان لالی همین‌طور است و اهالی از این گاز برای روشنایی و گرما استفاده می‌کنند.
مردم نفت سفید از ایل بختیاری هستند .در قدیم نام دیگر آن پاریس ایران بود که آن هم به دلیل وجود مستشاران خارجی بود که با کشف نفت در انجا اقامت داشتن دلیل نامیدن این شهر به نفت سفید وجود نفتی بود بی رنگ و با کیفیت بالا که می‌توان بدون انجام هیچ‌گونه تصفیه‌ای به عنوان بنزین از آن استفاده کرد اما حالا دیگر خبری از استخراج نفت در آن نیست
نفت به همراه گاز از چاه بیرون می‌آید، که پس از جداسازی گاز، با خط لوله تصفیه‌ شده و برای پالایشگاه گاز می‌فرستند؛ اما چون قبلا پالایشگاه گاز نبود، این گاز را می‌سوزاندند. اکنون نیز در برخی مناطق، از نفت سفید گرفته تا عنبل در شهرستان لالی همین‌طور است و اهالی از این گاز برای روشنایی و گرما استفاده می‌کنند.
نفت سفید نشانگر صعود و نزول تاریخی یک زندگی عشایری است که با ظهور نفت و کشف مخازن نفتی به ناگهان دگرگون و از یک زندگی روستایی خودکفا به شهری صنعتی با شیوه زندگی مدرن تبدیل و با خشک شدن چاه نفت، تبدیل به روستایی کاملاً ابتدایی شد
نفت سفید نام شهری است در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان.
نفت به همراه گاز از چاه بیرون می‌آید، که پس از جداسازی گاز، با خط لوله تصفیه‌ شده و برای پالایشگاه گاز می‌فرستند؛ اما چون قبلا پالایشگاه گاز نبود، این گاز را می‌سوزاندند. اکنون نیز در برخی مناطق، از نفت سفید گرفته تا عنبل در شهرستان لالی همین‌طور است و اهالی از این گاز برای روشنایی و گرما استفاده می‌کنند.
نفت سفید نام شهری است در 36 کیلومتری شهرستان هفتکل و 55 کیلومتری اهواز در استان خوزستان
نفت سفید نام شهری است در 36 کیلومتری شهرستان هفتکل و 55 کیلومتری اهواز در استان خوزستان
نفت سفید نشانگر صعود و نزول تاریخی یک زندگی عشایری است که با ظهور نفت و کشف مخازن نفتی به ناگهان دگرگون و از یک زندگی روستایی خودکفا به شهری صنعتی با شیوه زندگی مدرن تبدیل و با خشک شدن چاه نفت، تبدیل به روستایی کاملاً ابتدایی شد
نفت سفید نام شهری است در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان.
نفت سفید نشانگر صعود و نزول تاریخی یک زندگی عشایری است که با ظهور نفت و کشف مخازن نفتی به ناگهان دگرگون و از یک زندگی روستایی خودکفا به شهری صنعتی با شیوه زندگی مدرن تبدیل و با خشک شدن چاه نفت، تبدیل به روستایی کاملاً ابتدایی شد
نفت سفید نام شهری است در 36 کیلومتری شهرستان هفتکل و 55 کیلومتری اهواز در استان خوزستان
نفت سفید نام شهری است در 36 کیلومتری شهرستان هفتکل و 55 کیلومتری اهواز در استان خوزستان
نفت سفید نشانگر صعود و نزول تاریخی یک زندگی عشایری است که با ظهور نفت و کشف مخازن نفتی به ناگهان دگرگون و از یک زندگی روستایی خودکفا به شهری صنعتی با شیوه زندگی مدرن تبدیل و با خشک شدن چاه نفت، تبدیل به روستایی کاملاً ابتدایی شد
نفت به همراه گاز از چاه بیرون می‌آید، که پس از جداسازی گاز، با خط لوله تصفیه‌ شده و برای پالایشگاه گاز می‌فرستند؛ اما چون قبلا پالایشگاه گاز نبود، این گاز را می‌سوزاندند. اکنون نیز در برخی مناطق، از نفت سفید گرفته تا عنبل در شهرستان لالی همین‌طور است و اهالی از این گاز برای روشنایی و گرما استفاده می‌کنند.
نفت سفید نام شهری است در 36 کیلومتری شهرستان هفتکل و 55 کیلومتری اهواز در استان خوزستان
در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی میدان عظیم نفتی در آن کشف شد.
نفت سفید نام شهری است در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان.
نفت سفید نشانگر صعود و نزول تاریخی یک زندگی عشایری است که با ظهور نفت و کشف مخازن نفتی به ناگهان دگرگون و از یک زندگی روستایی خودکفا به شهری صنعتی با شیوه زندگی مدرن تبدیل و با خشک شدن چاه نفت، تبدیل به روستایی کاملاً ابتدایی شد
در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی میدان عظیم نفتی در آن کشف شد.
در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی میدان عظیم نفتی در آن کشف شد.
نفت سفید نشانگر صعود و نزول تاریخی یک زندگی عشایری است که با ظهور نفت و کشف مخازن نفتی به ناگهان دگرگون و از یک زندگی روستایی خودکفا به شهری صنعتی با شیوه زندگی مدرن تبدیل و با خشک شدن چاه نفت، تبدیل به روستایی کاملاً ابتدایی شد
نفت سفید نام شهری است در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان.