به روز شده در ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - ۱۹:۵۷
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۰۹:۴۱
کد مطلب : ۱۷۶۷۰۴

آوای کوچ عشایر

آوای کوچ عشایر
گروه عکس: کوچ عشایر پدیده ای فرهنگی و اقتصادی است و عامل بقای جامعه ی کوچنده به شمار می آید و علاوه بر اینکه بر مهمترین معیشت و اقتصاد جامعه ی کوچنده را تأمین می کند بر فرهنگ و ساختار اجتماعی چنین جوامعی نیز تاثیر می گذارد.
خبرگزاری فارس: کوچ عشایر پدیده ای فرهنگی و اقتصادی است و عامل بقای جامعه ی کوچنده به شمار می‌آید و علاوه بر اینکه بر مهمترین معیشت و اقتصاد جامعه ی کوچنده را تأمین می کند بر فرهنگ و ساختار اجتماعی چنین جوامعی نیز تاثیر می گذارد. کوچ فرآیند جابه جایی فصلی از منطقه ای به منطقه ی دیگر است که با هدفش بهره‌برداری از مراتع و چراگاه های طبیعی روی می دهد. هدف غایی این فرآیند پرورش دام و به دست آوردن فراورده‌‌های دامی که معیشت جامعۀ کوچ رو را تامین می کند.

آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر
آوای کوچ عشایر