به روز شده در ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ - ۱۶:۵۳
 
۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
کد مطلب : ۱۷۷۸۸۵

روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
گروه عکس: بیست و پنجم اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی است. شهرت جهانی فردوسی، به خاطر کتاب شاهنامه است که وی سرودن آن را از دوران جوانی آغاز کرد و سی سال از عمر خود را وقف نوشتن آن و حفظ زبان فارسی کرد.

روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی