به روز شده در ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ - ۰۲:۵۲
 
۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۴
کد مطلب : ۱۸۳۴۷۶

زندگی در روستاهای منطقه موگویی

عکس از: مجید عسگری پور
زندگی در روستاهای منطقه موگویی
گروه عکس: منطقه موگویی از دهستان های بزرگ شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری است. اهالی این روستاها از ایل بزرگ بختیاری هستند.

روستاییان در روستای دره رزگه به هنگام غروب خورشید، آتش روشن میکنند تا از نور آن استفاده کننداهالی روستای زرگ به وسیله قرقره از رودخانه عبور میکنندمسلم 25 ساله از اهالی روستای زرگ به چوپانی و کشاورزی مشغول استزندگی در روستاهای منطقه موگوییزندگی در روستاهای منطقه موگوییاهالی روستای زرگ به وسیله قرقره از رودخانه عبود میکننداهالی روستای زرگ در طول روز چوب هایی از جنگل جمع آوری میکنند تا در هنگام شب از نور آتش بهره مند شونداهالی روستای زرگ به وسیله قرقره از رودخانه عبور میکنندزندگی در روستای زرگ منطقه موگوییزندگی در روستای زرگ منطقه موگوییزندگی در روستای زرگ منطقه موگوییزندگی در روستای زرگ منطقه موگوییاهالی روستای زرگ به وسیله قرقره از رودخانه عبود میکننداهالی روستای زرگ به وسیله قرقره از رودخانه عبور میکننداهالی روستاهای منطقه موگویی برای رفت و آمد عموما از مینی بوس های مسافربری استفاده میکنند و مایحتاج خود را از شهر تهیه و به روستا انتقال می دهنداهالی روستاهای منطقه موگویی برای رفت و آمد عموما از مینی بوس های مسافربری استفاده میکنند و مایحتاج خود را از شهر تهیه و به روستا انتقال می دهنداهالی روستاهای منطقه موگویی برای رفت و آمد عموما از مینی بوس های مسافربری استفاده میکنند و مایحتاج خود را از شهر تهیه و به روستا انتقال می دهندزندگی در روستاهای منطقه موگوییزندگی در روستاهای منطقه موگوییزندگی در روستاهای منطقه موگوییزندگی در روستاهای منطقه موگوییزندگی در روستاهای منطقه موگوییزندگی در روستاهای منطقه موگوییزندگی در روستاهای منطقه موگوییضعف بهداشت و درمان یکی از مشکلات عمده روستاییان این منطقه استزندگی در روستاهای منطقه موگوییروستاییان در روستای دره رزگه به هنگام غروب خورشید، آتش روشن میکنند تا از نور آن استفاده کنندزندگی در روستاهای منطقه موگوییزندگی در روستاهای منطقه موگویی
{ADVERTISE_DOC_LOCATION_12_BLOCK}