به روز شده در ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۰۰:۲۶
 
۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۸
کد مطلب : ۱۸۵۳۶۴

دستانی برای اشتغالزایی در روستا

عکس از: مجید عسگری پور
دستانی برای اشتغالزایی در روستا
گروه عکس: شهناز شهبازی ۵۰ ساله اهل روستای عشایر شهرستان چلگرد است. او سال ۹۵ با وام ۵ میلیون تومانی، کارگاه قالیبافی در یکی از اتاق های خانه خود راه اندازی کرده است و با عروس خود مشغول بافت فرش شده اند. شهناز میگوید توانایی این را دارد که با ۱۵ میلیون وام، کارگاه خود را گسترش دهد و برای حداقل ۶ زن در روستا اشتغالزایی کند. شهناز شهبازی ساعاتی را در طول روز در خانه پدری خود به پدر و مادر خود رسیدگی میکندشهناز شهبازی قالیباف اهل روستای عشایر شهرستان چلگردشهناز شهبازی ساعاتی را در طول روز در خانه پدری خود در امور مختلف به آنها کمک میکندشهناز شهبازی ساعاتی را در طول روز در خانه پدری خود در امور مختلف به آنها کمک میکندشهناز شهبازی ساعاتی را در طول روز در خانه پدری خود در امور مختلف به آنها کمک میکندشهناز شهبازی قالیباف اهل روستای عشایر شهرستان چلگردشهناز شهبازی قالیباف اهل روستای عشایر شهرستان چلگردشهناز شهبازی قالیباف اهل روستای عشایر شهرستان چلگردشهناز شهبازی قالیباف اهل روستای عشایر شهرستان چلگردشهناز شهبازی دارای فرزند و نوه است و رابطه خوبی با آنها داردشهناز شهبازی در اتاقی از خانه خود کارگاه قالیبافی کوچکی راه اندازی کرده است و امید دارد در آینده بتواند آن را گسترش دهدشهناز شهبازی قالیباف اهل روستای عشایر شهرستان چلگردشهناز شهبازی قالیباف اهل روستای عشایر شهرستان چلگردشهناز شهبازی در اتاقی از خانه خود کارگاه قالیبافی کوچکی راه اندازی کرده است و امید دارد در آینده بتواند آن را گسترش دهدشهناز شهبازی در اتاقی از خانه خود کارگاه قالیبافی کوچکی راه اندازی کرده است و امید دارد در آینده بتواند آن را گسترش دهدشهناز شهبازی در اتاقی از خانه خود کارگاه قالیبافی کوچکی راه اندازی کرده است و امید دارد در آینده بتواند آن را گسترش دهدشهناز شهبازی در اتاقی از خانه خود کارگاه قالیبافی کوچکی راه اندازی کرده است و امید دارد در آینده بتواند آن را گسترش دهدشهناز شهبازی قالیباف اهل روستای عشایر شهرستان چلگردشهناز شهبازی در اتاقی از خانه خود کارگاه قالیبافی کوچکی راه اندازی کرده است و امید دارد در آینده بتواند آن را گسترش دهد