به روز شده در ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - ۲۱:۱۴
 
۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۰۹:۲۴
کد مطلب : ۱۹۱۴۰۸

زیبایی‌های پاییز در اردبیل

عکس: بهرام آدشیرین پور
زیبایی‌های پاییز در اردبیل
گروه عکس:با آمدن فصل پاییز، سراسر ایران رنگ های پاییزی به خود می گیرد و خزانی زیبا را تشکیل می دهد که چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند.
تصاویر این گزارش از خلخال (منطقه گردشگری ازناو) نمین (بخش ویکلیج) منطقه نمونه گردشگری قندقلو و ارتفاعات سوها می باشد.

به رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیل