به روز شده در ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ - ۰۰:۴۸
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
کد مطلب : ۱۹۲۱۵۳

آشنایی با تعبیر خواب‌ها

گروه دانستنی‌ها: حتما برای شما هم پیش آمده که بعد از دیدن یک خواب مثل خواب مرده یا خواب مار و خواب دیدن در مورد دیگر به دنبال تعبیر خواب مرده یا تعبیر خواب مار و ... باشید و بخواهید از خوابی که دیده اید سر در بیاورید، و آیا خواب شما تعبیر دارد یا نه؟
آشنایی با تعبیر خواب‌ها
خواب بر اساس اینکه در چه زمانی از ماه و یا چه زمانی از روز رخ می‌دهد و همچنین بسته به حالات ببیننده خواب متفاوت است.
در تعبیر خواب حضرت یوسف ابتدا به زمان خواب دیدن اشاره می‌کند که به شرح زیر است:
بدان و آگاه باش که خواب در چه روزی از ماه رخ داده

روز اول ماه: درست است
روز دوم و سوم ماه: خوب است. 
روز چهارم و پنجم ماه: اثر آن بعد از یک سال ظاهر می‌شود.
روز ششم تا دوازدهم: بسیار خوب است.
روز سیزدهم و چهاردهم: نه خوب است نه بد.
روز پانزدهم یا نیمه ماه: درست است و زود اثر میباشد.
روز شانزدهم تا نوزدهم ماه: بسیار درست، خوب و زود اثر می‌باشد.
روز بیستم و بیست و یکم ماه :صحیح نبوده و باطل می‌باشد
روز بیست و دوم ماه: درست است و زود اثر می‌باشد
روز بیست و سوم تا بیست وششم ماه: بد بوده و تعبیر و اثر ندارد.
روز بیست و هفتم و بیست وهشتم ماه: بیننده خواب از آن خواب محروم و مأیوس خواهد ماند
روز بیست و نهم و سی ام ماه :درست و خوب است 

همانگونه که میبینید در تعبیر خواب حضرت یوسف زمان و اینکه در چه روزی از ماه خواب ببینید مهم است که در بالا به آن‌ها اشاره شد. در تعبیر خواب حضرت یوسف تعبیر خواب مار خبر از سرشکستگی بیننده خواب می‌دهد و تعبیر خواب مرده به معنی ایمن شدن از غم و اندوه و به آرامش رسیدن است .
 تعبیر خواب‌ها کار هرکسی نیست و پیامبران و امامان و بزرگان می‌توانند خواب را تعبیر نمایند که  بر اساس آنچه آن‌ها در گذشته بازگو کرده اند افرادی که آن‌ها را مطالعه و آشنایی با تعبیر خواب‌ها دارند به تعبیر خواب می‌پردازند.
الزاما هرچیزی که در خواب ببینید دلالت بر آن موضوع و تصویری که دیده اید ندارد زیرا خواب‌ها به زبان سمبلیک با ما سخن می‌گویند که برای فهمیدن آن‌ها باید خواب تعبیر شود.

با توجه به قران کریم علم تعبیر خواب صحت دارد و اینکه همه علم آن را ندارند. همچنین باید این موضوع را نیز بیان کرد که همه ی خواب‌ها تعبیر ندارند که بسته به حالات روحی فرد در آن روز ممکن است خواب دیدن فرد بر اساس آشفتگی روحی و روانی او یا تحت تاثیر موضوعی خاص باشد. خواب‌هایی تعبیر دارند که بر اثر بیماری یا گرفتاری و تخیلات روزانه فرد نباشد. خواب‌های آشفته تعبیر خاصی ندارند و خواب‌هایی که بر اثر تفکرات و کارهای روزمره فرد اتفاق می‌افتد نیز تعبیری ندارد.
برای آشنایی با تعبیر خواب‌ها  خوب است بدانید که جدول زمانی برای خواب‌ها تعریف شده که بر اساس ساعت دیدن خواب می‌تواند در مورد آن خواب نظر داد:

ساعت 18 -22:
خواب نزدیک مغرب به دلیل پری شکم معتبر نیست و تا یک سوم از شب نیز بی تعبیر می‌باشد.
ساعت 22-2 صبح:
خواب دیدن در نیمه شب در صورتی که فرد دچار امتلا نباشد، از یک تا 50 سال تعبیر می‌شود.
ساعت 2 صبح تا 4:30 دقیقه صبح:
خواب در این زمان صحیح است و از 15 روز تا دوماه و گاها تا یک سال تعبیر می‌شود.
از ساعت 4:30 دقیقه صبح تا سپیده دم:
صحیح است و از یک هفته تا یک ماه تعبیر خواهد شد.
خواب پس از سپیده دم:
صحیح بوده و از یک روز تا یک هفته تعبیر می‌شود.

ساعت 6 صبح:
به محض طلوع همان روز تعبیر خواهد شد.
ساعت 10 صبح:
تا 15 روز تعبیر خواهد شد.
هنگام اذان ظهر:
تا یکی دو روز تعبیر خواهد شد.
با توجه به موارد گفته شده، ماه روز و حتی ساعت دیدن خواب در نوع تعبیر خواب بسیار تاثیر گذار است و باید تمامی شرایط را هنگام تعبیر خواب در نظر گرفت و فقط به تعبیر‌هایی که برای یک خواب شده است نباید بسنده کرد .

تعبیر خواب مار:

دیدن مار در خواب از رایج ترین موارد در خواب است که به بررسی آن از منظر بزرگان می‌پردازیم:
تعبیر خواب مار با توجه به تشابهات و مقایسه با آیات قران به دشمن و بدعت گر تعبیر می‌شود زیرا نیس مار کشنده است و دشمن نیز همین گونه است.همچنین دانیال نبی می‌فرماید: اگرمار دور گردنت حلقه زده به این معنی است که زکات مالت را نمی دهی که در قران نیز آمده: چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود .
امام جعفر صادق می‌فرماید:

دیدن مار در خواب به ده قسم است:
•    اول: دشمن پنهان
•    دوم: زندگانی
•    سوم: سلامتی
•    چهارم: پادشاهی
•    پنجم: سپه سالاری
•    ششم: دولت
•    هفتم: زن
•    هشتم: مراد
•    نهم: پسر
•    دهم: سیلاب (سیل)


تعبیر خواب مار از منظر ابن سیرین دلیل بر دشمنی پنهان است و اگر مار را در خانه ببینید دلالت بر دشمنی خانگی دارد و اگر در صحرا ببنید دلیل بر دشمن بیگانه است اگر مار به شما خیره شد دشمن بر شما غالب می‌شود و اگر گوشت مار بخورید دلیل بر شاهی است. اگر مار را دو تکه کردید مال دشمن را صاحب می‌شوید و اگر ماری مرده ببنید آفت و بلایی از شما رفع می‌شود.
مار در تعبیر خواب حضرت یوسف :
دیدن مار بلایی است که ز دشمن به او می‌رسد.
دیدن بیرون آمدن مار از شکم به معنی دشمنی فرزند است.
دیدن مار بزرگ به معنی دشمن بزرگ است.

تعبیر خواب مرده:
تعبیر خواب مرده بر اساس تعبیر خواب حضرت یوسف به ایمن شدن از غم و اندوه تعبیر شده است. و اگر مرده به او چیزی بدهد از غیب چیزی به او می‌رسد و اگر مرده از او چیزی ستاند باید صدقه بدهد. اگر مرده را زنده ببیند از غایب کسی از خویشان آید و اگر زنده را مرده ببیند عمرش دراز و او را از غم برهاند.
منبع: گلسانه