به روز شده در ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ - ۰۰:۲۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۱۱
کد مطلب : ۲۰۲۰۳۳

چند سکه از مهریه را می‌توان به اجرا گذاشت؟

گروه جامعه: قاضی مشاور دادگستری گرگان درباره اینکه چند سکه از مهریه را می‌توان اجرا گذاشت توضیحاتی داد.
چند سکه از مهریه را می‌توان به اجرا گذاشت؟
سکینه قاسمی قاضی مشاور دادگاه خانواده دادگستری درباره اینکه چند سکه از مهریه را می توان اجرا گذاشت گفت: بر اساس قانون، زوجه می‌تواند همه مهریه خود را با مراجعه به دادگاه یکجا مطالبه کند، اما این که برخی می‌گویند خانم نمی‌تواند برای همه مهریه یکجا درخواست دهد، از این جا ناشی می‌شود که با توجه به هزینه‌های دادرسی که مبلغ آن براساس میزان دادخواست مطالبه مهریه محاسبه می‌شود، برخی خانم‌ها، مهریه خود را در بخش‌های کم به اجرا می‌گذارند.او افزود: برای مثال اگر خانمی مهریه اش ۲۰۰ سکه باشد، برای کاهش هزینه‌های دارسی می‌تواند مهریه اش را، ۲۰ سکه، ۲۰ سکه یا ۱۰ سکه، ۱۰ سکه به اجرا می‌گذارد.قاضی قاسمی ادامه داد: درباره دادخواست مهریه هم به تازگی برای این که خانم‌ها زودتر به حق خود برسند ابتدا باید برای مهریه از طریق اجرائیه ثبت عمل کنند، یعنی با مراجعه به واحد اجرایی ثبت اگر همسرشان اموالی داشته باشند از آن طریق و بدون ارائه دادخواست در دادگاه می‌توانند همه یا بخشی از مهریه خود را مطالبه کنند.او گفت: چنانچه همسر خانم مالی به نام نداشته باشند و یا مالی که توقیف می‌شود به میزان مهریه خانم نباشد، خانم با نامه‌ای که از واحد اجرایی ثبت دریافت می‌کند می‌تواند برای مطالبه مهریه خود و ثبت داخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند.
خانم قاسمی یادآور شد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و محاکم، دادخواست مطالبه مهریه را بدون نامه اجرایی ثبت، نمی‌پذیرند.