>> برنامه‌های مدرسه تلویزیونی در روز دوم مهر - بهار نیوز
 
به روز شده در ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۷:۴۶
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۰۸:۵۳
کد مطلب : ۲۳۲۹۷۰

برنامه‌های مدرسه تلویزیونی در روز دوم مهر

برنامه‌های مدرسه تلویزیونی در روز دوم مهر
گروه جامعه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:
 
شبکه ‌آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه ١٢ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ٨:٣٠ تا ٩ شیمی١ پایه١٠ - مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ توسعه وب پایه ١٢- رشته شبکه و نرم‌افزار شاخه کاردانش
ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ حقوق و دستمزد پایه١١- رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ مکاتب نقاشی - مبانی تجسمی پایه ١٠ -مشترک زمینه هنر

پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی( درس دوم) پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی ( درس دوم) پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی ( درس دوم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :شخصیت شناسی و و تاثیرش در یادگیری موثر

متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ١ پایه١٠- رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢:٢۵هویت اجتماعی پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:
ساعت ۷:۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۱۵ درس ریاض و آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۴۵ درس اقتصاد پایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف
ساعت ۱۱:۱۵ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی:
ساعت ۱۵ درس جریان‌شناسی اندیشه های معاص پایه ۱۲رشته علوم و معارف قرآنی.
ساعت ۱۵:۳۰ درس احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف قرآنی
ساعت ۱۶ درس احکام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت ۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول
برچسب ها: مدرسه تلویزیون