به روز شده در ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - ۱۵:۵۰
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۲۲
کد مطلب : ۲۳۳۴۲۲

ارائه گواهی انجام کار به کارگر الزامی است؟

ارائه گواهی انجام کار به کارگر الزامی است؟
گروه جامعه: درباره مقررات لزوم ارائه گواهی انجام کار به کارگران مطابق ماده ۱۸۷ قانون کار بیشتر بدانید.مطابق ماده ۱۸۷ قانون کار؛ کارفرمایان مکلف هستند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم کند.این ماده قانونی، با توجه به زمان تسلیم این گواهی، آخرین تکلیف کارفرما نسبت به کارگران خود است.تسلیم گواهی انجام کار تعهدی است قانونی که استثناء نمی‌پذیرد، لذا کوتاهی مدت انجام کار یا انحلال قرارداد کار به سبب قصور و تقصیر کارگر مانع مطالبه این گواهی نیست.