به روز شده در ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۰۹:۳۰
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۰۸:۵۲
کد مطلب : ۲۳۳۷۶۳

برنامه‌های مدرسه تلویزیونی در روز دوشنبه

برنامه‌های مدرسه تلویزیونی در روز دوشنبه
گروه جامعه: برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ درس اخلاق حرفه‌ای پودمان ۱ شایستگی ۲ پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ مدیریت تولید پایه ۱۱- شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش
پایه ابتدایی:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ بازی و ریاضی پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ مطالعه اجتماعی درس ۴ / قانون‌گذاری پایه هفتم
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ مطالعه اجتماعی درس ۴ وظایف دولت پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶مطالعه اجتماعی درس ۲ و ۳ حرکت انتقالی چهره زمین پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ تولید محتوای الکترونیکی آموزش نرم‌افزار Nitro PDF
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ عربی و زبان قرآنی یک پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآنی ۲ پایه ۱۱رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ عربی و زبان قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠ تا ٢:٢۵ فیزیک میدان الکتریکی پایه ۱۱ رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک یکاها پایه ۱۰ رشته علوم تجربی
شبکه چهار:
ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲:۴۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک
شبکه قرآن و معارف اسلامی:
ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۵:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف
ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام‌های آسمانی ۷ متوسطه دوره اول آموزش داده خواهد شد.
برچسب ها: مدرسه تلویزیون