۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۷
کد مطلب : ۵۵۴۶۴

روز رویایی بانوان تیرانداز ایران

گروه ورزشی: نجمه خدمتی به مدال طلای بازیهای آسیایی اینچئون رسید و نرجس امام قلی نژاد نقره گرفت.
روز رویایی بانوان تیرانداز ایران
در مسابقات تیراندازی بانوان بازیهای آسیایی نجمه خدمتی و نرجس امامقلی نژاد به فینال تفنگ 10 متر بادی رسیدند که خدمتی با پیروزی در مسابقه نهایی به مدال طلا رسید و امام قلی نژاد صاحب مدال نقره شد. تیرانداز چینی در این ماده برنز گرفت. خدمتی به امتیاز 207.9 رسید، امام قلی نژاد 206.6 امتیاز گرفت و ژانگ بین بین چینی پیش از این تیم تفنگ بادی 10 متر زنان (نجمه خدمتی، الهه احمدی و نرجس امام قلی نژاد) به مدال نقره تیمی رسیده بود. بانوان تیرانداز ایران یک روز رویارویی را پشت گذاشته اند و تا به حال هر سه مدال کاروان ایران را به خود اختصاص داده اند.
مرجع : ایسنا