۶۶
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۵
کد مطلب : ۵۹۳۱۸
طنز

اصلا به هيچ كس اسيدي پاشيده نشده بود

گروه جامعه: در باره حادثه موسوم به اسيدپاشي، شرحيات منظمه موضوعه مورد بحث، احتمالا ما را به يك نتيجه قطعيه مي‌رساند:

اون چند روز:

پس از مدتها يك خبرگزاري داخليه خبري نوشت دال بر اينكه به يك دختر در اصفهان اسيد پاشيده‌اند. ظاهرا چند تاي ناقابل ديگري هم در طول يك ماه قبل به رويشان همين ماده سهل التهيه! پاشيده شد بود و البته پاشندگان با موتور راهشان را گرفتند و تشريف بردند!

چند روز پس از اون چند روز:

هنوز تلاش براي پاشندگان اسيد ادامه دارد اما عكاس و سردبير اون خبرگزاري داخليه در اصفهان را گرفتند! از طرف ديگر برخي‌ها، از مسئولان خواستند با رسانه هايي كه به صورت نظام اسيد پاشيدند، به شدت برخورد شود!

امروز:

يك مسئول عالي رتبه: «ما حتي در اصفهان حادثه‌اي داشتيم که خانمي ادعا کرده بود مورد اسيد‌پاشي قرار گرفته، اما پس از تحقيقات از وي مشخص شد، مايع شوينده توسط اين فرد به روي خودش ريخته شده اما اين خانم براي جلب نظر ديگران و هياهو راه انداختن ادعاي اسيدپاشي کرده بود.»

و احتمالا فردا يا چند ماه يا چند سال ديگه:

يك مسئول عالي رتبه نتيجه حوادث اسيدپاشي در اصفهان را رسما و كتبا اينگونه اعلام كرد: «اصولا و پس از روزها و ماهها بررسي مشخص شد، به روي هيچ كس در اصفهان اسيدي پاشيده نشده بلكه اين رسانه هاي اسيدپاش بودند كه مايع شوينده را جاي اسيد جا زدند و ناجوانمردانه القاي اسيدپاشي نموده بودند. لذا پرونده اين رسانه هاي اسيدپاش به مراجع ذيضلاح ارسال شد تا عنقريب و در سه سوت به سزاي اعمال شنيع‌شان برسند و منبعد كسي هوس نكند مايع شوينده را اسيد جا بزند. لذا پرونده را مختومه اعلام كرديم.»