۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ ساعت ۱۰:۱۲
کد مطلب : ۷۰۷۲۶
خوزستان برای منشایابی گرد و غبار کشور اولویت دارد؛

نقشه منشاءشناسی گردوغبار درهر استان

گروه جامعه: مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار از تهیه نقشه جامع منشاءشناسی گرد و غبار در سطح کشور خبر داد.
نقشه منشاءشناسی گردوغبار درهر استان
ضیاءالدین شعاعی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست و کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار، وظیفه انجام عملیاتی برای مقابله با گرد و غبار ندارد، اما برای منشاءیابی و شناخت منشاء برنامه جامعی در سطح کشور و به صورت مجزا برای هر استان در دستور کار قرار دادیم. وی ادامه داد: در صورت تدوین این نقشه، سند ملی هر استان برای منشا یابی و حتی شناخت منشا احتمالی آینده نقشه در آن مشخص می‌شود.

شعاعی با تاکید بر این که استان خوزستان برای منشایابی گرد و غبار کشور اولویت دارد، گفت: این سند ملی تا شهریور ماه سال آینده تکمیل خواهد شد.مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گردوغبار تاکید کرد: این اقدام در قالب قراردادهایی با اعتبار 1.5 میلیارد تومان بر عهده پژوهشکده خاک و آبخیزداری قرار گرفته است. وی با بیان این‌که برای مقابله با گرد و غبار نیازمند برنامه بلندمدتی هستیم، گفت: طولانی بودن آن نمی‌تواند عدم آغاز را توجیه کند، ولی باید جهت آگاه سازی مردم درباره مقابله با این پدیده تلاش شود.
مرجع : ایسنا