به روز شده در ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - ۱۲:۱۸
 
۳۷
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ ساعت ۱۲:۰۱
کد مطلب : ۹۱۷۱۱

اعلام‌مهمترین عامل مهاجرت‌نخبگان ایران

گروه علمی: دانشگاه صنعتی شریف مهم‌ترین عوامل و زمينه‌های موثر در مهاجرت برخی از نخبگان را در یک نظر سنجی اعلام کرد.
اعلام‌مهمترین عامل مهاجرت‌نخبگان ایران
بخش افکار سنجی دانشگاه صنعتی شریف با طرح این سوال که مهم‌ترین عوامل و زمينه‌های موثر در مهاجرت برخی از نخبگان را چه می‌دانید، اقدام به نظرسنجی کاربران این سایت کرده است.
دانشگاه شریف در این افکار سنجی، چهارگزینه را مشخص کرده است که به شرح زیراست:
1) پایین بودن سطح امکانات تخصصی و علمی در کشور.
2) عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی.
3) مشکلات مربوط به اشتغال متخصصان ایرانی.
4) عدم توجه کافی به ظرفیت نخبگان در کشور.
تا زمان اعلام این خبر ۳ هزار و ۸۳۱ نفر در این نظر سنجی شرکت کرده اند که ۱۲ درصد به گزینه پایین بودن سطح امکانات تخصصی و علمی در کشور، ۴۰ درصد به عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ۲۴ درصد به مشکلات مربوط به اشتغال متخصصان ایرانی و ۲۴ درصد دیگر نیز به عدم توجه کافی به ظرفیت نخبگان در کشور رای داده اند.
کاربران سایت دانشگاه صنعتی شریف از زمان نظرسنجی تا امروز مهم‌ترین عوامل و زمينه‌های موثر در مهاجرت برخی از نخبگان را عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی عنوان کرده اند.
مرجع : مهر