۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۵۸
کد مطلب : ۱۲۸۱۰۷

بیانیه رییسی و کشتی شکستگان جمنا

گروه سیاسی: عقلای اصولگرا بهتر می دانند تیر چندانی برای نشانه گیری سیبل افکار عمومی و بر هدف زدن در انبان ندارند و رییسی امید اول و آخرشان است، از این روست که با اعلام اینکه رییسی از اساسنامه جمنا عبور نکرده است، نیاز بر آستان ناز رییسی برده اند.
بیانیه رییسی و کشتی شکستگان جمنا
محمدآزاد جلالی زاده

«جمنا» این روزها کشتی ای را می ماند که پس از طوفانی سهمگین، تکه تکه شده بر روی دریا این سمت و آن سمت می رود، بر روی هر تکه اش چند نفری گرد هم آمده‌اند و هر یک فارغ از دیگری قصد رسیدن به ساحل امن را دارند. حجت الاسلام رییسی این میان در صحنه  بازی اصولگرایان و جمنایی ها، دو نقش دارد: یا وی همان ساحل امنی است که جمنا و کشتی شکسته شان قصد رسیدن به آن دارند و یا کشتی نجاتی است که می آید و آنها را از سطح دریا جمع می کند امّا، مقصد کشتی معلوم نیست که کدام ساحل باشد.

اگر کنش واکنشهای چند روز اخیر جبهه اصولگرایان و تعاملات و ضد تعاملات جمنا و اعضای آن و رییسی را مورد مداقه قرار دهیم، بازخوانی بیانیه ورود رییسی را بر روی میز کار بگذاریم، متوجه می شویم که «رییسی» به جدّ خود را همان ساحل امنی می داندکه جبهه جمنا نیاز دارد به آن برسد. بدین سبب است که بی محابا بیانیه ورود می‌دهد، مطالبات خود را مطرح و اساساً خود را اجل این می داند که زیرچتر جمنایی ها رود حضورش را مستقل از هر دار و دسته ای می داند و موکدا تاکید می کند که دیگر اصولگرایانند که باید به تبعیت محض از وی و تیمش برخیزند و شناکنان خود را به وی برسانند.

امّا در دیگر سو اعتراض عده ای از اصولگرایان به رییسی، این ایده را به ذهن متبادر می سازد که فی المثل ضرغامی و تیمش، معتقدند می شود با این قطعات شکسته، کشتی را سرهم بندی نمود و عازم مقصد شد، مقصدی که همه می دانیم چندان با ساحل امن مرتبتی ندارد. در سویی دیگر اما عقلای اصولگرا بهتر می دانند تیر چندانی برای نشانه گیری سیبل افکار عمومی و بر هدف زدن در انبان ندارند و رییسی امید اول و آخرشان است، از این روست که با اعلام اینکه رییسی از اساسنامه جمنا عبور نکرده است، نیاز بر آستان ناز رییسی برده اند و به این ترتیب به نظر می رسد نه تنها معتقدند که کشتی شکسته و امکان تعمیر نیست بلکه بدان سو گراییده اند که ساحل امنی که رییسی در آن نشسته، همان جایی است که همه جمناییان بر روی تکه های شکسته می خواهند بدان رسند و علاوه بر آن از رییسی می خواهند که خود نیز به آب زند  و به یاری بشتابد ودست گیرد وبه ساحل برساند. در این نبرد و کشمش، کار به کجا خواهد رسید، باید چند صباحی منتظر بود، تا اصولگرایان به طور قطع و یقین پی ببرند کشتی شان شکسته است.