به روز شده در ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - ۱۸:۱۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
کد مطلب : ۱۳۸۴۳۳
کنترل ترامپ های داخلی؛ رمز اصلی پیروزی

ترامپ های داخلی را دریابیم

گروه سیاسی: باید بتوانیم ترامپ های داخلی را کنترل کنیم. آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، به شرطی که ترامپ های داخلی را کنترل کنیم، در غیر این صورت، آمریکا هر غلطی دلش خواهد، می کند.
ترامپ های داخلی را دریابیم
محمدآزاد جلالی زاده

الف» جمله ای منسوب به انیشتین وجود دارد که در آن «سیاست را از فیزیک دشوارتر دانسته است» و شاید یکی از دلایل بیان آن این است که وقایع و مسایل در فیزیک قایل پیش بینی و دستکاری و آزمون و فرضیه و ... باشند و همین  قابل پیش بینی بودن است که هر چه وسایل و امکانات پیشرفت می کند و به اصطلاح «فزونی تکنولوژی» پیش می آید، علوم دقیقه ای چون فیزیک مرزها را به نهایت درمی نوردند و به گفته یکی از فیزیکدانان آنها آنقدر جلو می روند که تا پشت در خدا می رسند، اما در عالم علوم انسانی و در دوران سیطره مدرنیته و مدرنیسم فردی غیرقابل پیش بینی چون «ترامپ» سربرمی آورد که کلهم اجمعین سیاست و زیرشاخه هایش را دچار تغییر پارادایمی -- البته اگر سیاست را علم و دارای وپارادایم بدانیم -- می کند.

ب» چه بخواهیم و چه نخواهیم، ترامپ، کنون رییس جمهور بزرگترین قدرت جهان -- از همه نظر -- است و تنها به اندازه حدود ۹۰ درصد دیگر کشورهای جهان تولید سرمایه و علم و تکنولوژی دارد و این توهم نیست بلکه واقعیت است؛ همین هژمونی سبب شده که کنش های رییس جمهور آمریکا -- اعم از کنش های گفتاری و کرداری --در تمامی نقاط دنیا مؤثر و دارای اهمیت باشند، و در این میان طبیعی ست که عده ای بیشینه متحد و همراه این ابرقدرت باشند و عده ای چون ایران بخواهند بر علیه این هژمونی در وجه های گوناگون بایستند و تسلیمش نشوند.

ج» تسلیم نشدن در برابر هژمونی سرمایه دارانه لیبرالانه آمریکا، به هر حال شهامت و شجاعت می خواهد، اما شهامت و شجاعت بدون استراتژی معین و استراتژی بدون تاکتیک های روشن اما منعطف سر به جایی نخواهد برد، تسلیم نشدن زمانی به هدف می رسد که کنش در برابر کنش باشد و نه آنکه  منتظر ماند که طرف مقابل کنش نشان دهد و در این سمت ما استراتژی و تاکتیک هامان همواره «واکنشی» باشد، هر زمان توانستیم که بازی را به سطح کنش - کنش برسانیم و حتی از آن بالاتر بازی را به سطح کنش- واکنش آنها بکشانیم، در اکثر موارد برنده خواهیم بود.

د» از اصلی ترین اموری که باید انجام داد که بتوان سطح بازی با آمریکا را به کنش - کنش بکشانیم و ما میز هژمونی خود را نشان دهیم آن است که بتوانیم آنچه را که من «ترامپ های داخلی» می خوانیم، حذف و یا حداقل کنترل کنیم تا با پندار و گفتار و کردار ترامپ منشان، خود باعث ایجاد مشکلات متعدد داخلی نشوند، ترامپ های داخلی همانند که همیشه حاشیه را بر متن ترجیح داده، فرق بین امورات حاشیه ای و مهم و اهم را نمی دانند یا می دانند و زمین بازی منافع شان گسترده است و یکی به نعل و یکی به میخ. و آی کیوشان در حدی ست که تنها مشغول نشان دادن تصویری نادرست از ایران در نزد جهانیان هستند ، ترامپ های داخلی هستند که با نشان دادن تصویری نادرست از جمهوریت و اسلامیت نظام و قرائتی به شدت انحصارگرایانه، غیرانسانی، فرصت طلبانه فرصت را برای ترامپ و ترامپ های خارجی برای هجمه به ایران ایجاد می کنند. ترامپ های ایرانی هستند که با کرده ها و ناکرده هاشان دشمن تراشی ها در منطقه و جهان سبب محرومیت و مشکلات برای این سرزمین بزرگ می شود.

ه» آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، به شرطی که ترامپ های داخلی را کنترل کنیم، در غیر این صورت، آمریکا هر غلطی دلش خواهد، می کند.
برچسب ها: دلواپسان کیهان