OC_BOX}']['prms'] = 'doc'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['prms'] = 'general'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child9'; ?>OC_BOX}']['prms'] = 'doc'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['prms'] = 'general'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child9'; ?> صید مُشتا در هرمزگان - بهار نیوز
 
به روز شده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۱۹:۴۹
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
کد مطلب : ۳۷۰۷۸۷

صید مُشتا در هرمزگان

گروه عکس: مُشتا نوعی روش صید سنتی آبزیان در هرمزگان و بوشهر در جنوب ایران است. این نوع صید با استفاده از جزر و مد انجام می‌شود و ماهی‌ها در تلفیقی هوشمندانه از چوب و تور گرفتار می‌شوند و صید می‌گردند. در این روش چوب‌هایی در ساحل کار گذاشته شده و با استفاده از تور حصاری ایجاد می‌شود، که هنگام بالا آمدن آب تعدادی آبزی وارد آن شده و با پایین رفتن آب، آبزیان داخل آن به وسیله صاحبان مشتا‌ها صید می‌شوند. این نوع صید در اکثر سواحل استان هرمزگان و بوشهر انجام می‌شود. قرار است روش صید مُشتا در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت ملی شود.