{LINKS_AD_DOC_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_DOC_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_DOC_BOX}']['prms'] = 'doc'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['prms'] = 'general'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child9'; ?>{LINKS_AD_DOC_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_DOC_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_DOC_BOX}']['prms'] = 'doc'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['prms'] = 'general'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child9'; ?>پایگاه خبری بهار نیوز 18 تير 1400 ساعت 15:00 https://www.baharnews.ir/news/281688/مدیران-دهه-اول-حاضر-انتقال-قدرت-نیستند -------------------------------------------------- عنوان : مدیران دهه اول، حاضر به انتقال قدرت نیستند -------------------------------------------------- متن : گروه سیاسی: یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: دولت آقای رئیسی چه بخواهد و چه نخواهد، چاره ای جز انتقال قدرت به نسل دوم انقلاب ندارد و باید در این زمینه دانست که به هر حال سپردن مدیریت به نسل جوان مقداری هزینه دارد و باید بعد از این تاخیرهای خسارت بار، پای این هزینه ایستاد.  ناصر ایمانی، درباره جوانگرایی گفت: واگذاری امور اجرایی و غیراجرایی که باید در دو دهه گذشته به تدریج صورت می گرفت، با مقاومت نسل اول انقلاب مواجه شد و آنها نشان دادند که تمایلی به واگذاری مدیریت‌ها به نسل‌های بعد از خود در یک روند طبیعی و منطقی با انتقال تجربیات ندارند و از آنجا که این اتفاق در یک روند ناگزیر انجام و بهرحال این سد شکسته خواهد شد، برای کشور زیانبار است.وی هشت سال گذشته را فرصتی از دست رفته در این زمینه دانست و گفت: دولت آقای روحانی در زمینه جوانگرایی بسیار کوتاهی کرد و نتوانست این فرایند را به تدریج انجام دهد و با ما حداقل ۸ سال عقب ماندگی در این زمینه داریم. ایمانی تصریح کرد: دولت آقای رئیسی چه بخواهد و چه نخواهد، چاره ای جز انتقال قدرت به نسل دوم انقلاب ندارد و باید در این زمینه دانست که به هر حال سپردن مدیریت به نسل جوان مقداری هزینه دارد و باید بعد از این تاخیرهای خسارت بار، هم پای این هزینه ایستاد و هم تلاش کرد با استفاده همزمان از نسل قدیم و جدید، این هزینه را تا حد امکان کاهش داد؛ همان نکته‌ای که رهبر انقلاب نیز اخیرا به آن اشاره داشتند.  اگر می‌خواهیم روند انتقال مدیریت کشور به نسل جوان با هزینه کمتری صورت گیرد، نباید افراد باتجربه را در پست‌های صرفا مشاوره‌ای به کار بگیریم بلکه باید استفاده از مسن‌ترها و باتجربه‌ترها برای مدیران نسل جوان، در یک روند برنامه‌ریزی شده، الزام آور شود. ایمانی همچنین با اشاره به اینکه مدیریت کشور تنها در کابینه نیست، گفت: در جوانگرایی نباید همه حواس ما متوجه کابینه باشد. کابینه جای بسیار حساسی است که کمتر باید در