OC_BOX}']['prms'] = 'doc'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['prms'] = 'general'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child9'; ?>OC_BOX}']['prms'] = 'doc'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['prms'] = 'general'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child9'; ?>پایگاه خبری بهار نیوز 30 آبان 1400 ساعت 15:00 https://www.baharnews.ir/news/306646/کشف-ستاره-های-رادیویی-داغ-تر-خورشید -------------------------------------------------- عنوان : کشف ستاره‌های رادیویی داغ‌تر از خورشید -------------------------------------------------- متن : گروه علمی: گروهی از ستاره شناسان "مرکز ملی اخترفیزیک رادیویی مستقر در پونا"(NCRA-TIFR) در مطالعه اخیرشان گروه نادری از ستاره‌های رادیویی که داغ‌تر از خورشید هستند را کشف کرده‌اند.به گزارش ایسنا، این کشف که با استفاده از "تلسکوپ رادیویی متروویو غول پیکر"(GMRT) انجام شده، می‌تواند درک دانشمندان از ستاره‌های رادیویی غیرعادی و مغناطیس‌سپهرستاره‌ای(stellar magnetospheres) را بهبود بخشد.   طی این مطالعه محققان موفق به کشف هشت ستاره متعلق به یک گروه نادر از ستاره‌های رادیویی شدند. این ستاره‌ها در واقع ساطع کننده‌های "پالس رادیویی دنباله اصلی"(MRP) هستند که از میدان مغناطیسی بسیار قدرتمندی نیز بهره‌مند هستند.پالس‌های رادیویی دنباله اصلی، علاو بر آنکه سیگنال‌های رادیویی بسیار درخشان‌تری را منتشر کرده و میدان‌های مغناطیسی قوی دارند، دارای بادهای ستاره‌ای بسیار قوی نیز هستند. آنها ارتباط نزدیکی با تپ اخترها دارند اما برخلاف تپ اخترها، با سرعت نسبتا آهسته‌تری می‌چرخند. تَپ‌اخترها یا تَپارها(Pulsar) ستاره‌های نوترونی چرخانی هستند که با سرعت بسیار زیادی دوران می‌کنند و پالس‌های مداومی از انرژی تابشی به همراه خطوط میدان مغناطیسی قوی را از خود منتشر می‌کنند. برخی از تپ‌اخترها نیز پرتوهای ایکس تابش می‌کنند. ستاره‌های نوترونی در حقیقت بقایای هسته ستاره منفجر شده‌ای هستند که حجم کوچک و چگالی بسیار بالایی دارند. ۱۱ مورد از ۱۵ پالس‌ رادیویی دنباله اصلی شناخته شده با استفاده از "تلسکوپ رادیویی متروویو غول پیکر"(GMRT) کشف شده است و لازم به ذکر است که سه مورد از آنها در گذشته توسط محققان کشف شده‌اند."بارنالی داس"(Barnali Das) دانشجوی مقطع دکترا مرکز ملی اخترفیزیک رادیویی مستقر در پونا و نویسنده اصلی این مطالعه گفت: زمان صرف شده برای مشاهده یک چرخش این ستاره‌های رادیویی، بین نیم روز تا چهار روز بود. تشخیص پالس‌های رادیویی دنباله اصلی به دلیل پالس‌های رادیویی آنها بسیار چالش برانگیز است. ا