پایگاه خبری بهار نیوز 2 مهر 1400 ساعت 12:00 https://www.baharnews.ir/gallery/295766/2/آتشفشان-جزایر-قناری -------------------------------------------------- عنوان : آتشفشان جزایر قناری -------------------------------------------------- گروه عکس: ادامه فوران آتشفشان در جرایر قناری در اسپانیا که بیشتر مناطق این جزیره را مجبور به تخلیه خانه هایشان کرده است. متن :