پایگاه خبری بهار نیوز 3 مرداد 1400 ساعت 10:00 https://www.baharnews.ir/gallery/284147/2/ایران-جزیره-هرمز -------------------------------------------------- عنوان : ایرانِ ما؛ جزیره هرمز -------------------------------------------------- گروه عکس: هُرمُز جزیره‌ای بیضی‌شکل و گنبدی نمکی در خلیج فارس و در ۱۶ کیلومتری بندرعباس است. این جزیره را به علت موقعیت جغرافیایی آن و مجاورت با تنگه هرمز، کلید خلیج فارس می‌دانند. همین موقعیت است که آن را در طول تاریخ، از نظر راهبردی و بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار ساخته‌است. متن :