پایگاه خبری بهار نیوز 4 مهر 1400 ساعت 11:00 https://www.baharnews.ir/gallery/296172/2/برداشت-انگور-تاکستانهای-ملایر -------------------------------------------------- عنوان : برداشت انگور در تاکستانهای ملایر -------------------------------------------------- گره عکس: هر ساله با فرا رسیدن فصل برداشت انگور،از سطح ۱۱ هزار هکتاراز تاکستانهای ملایر بیش از ۲۴۰ هزار تن انگوربرداشت میشود که از این میزان انگور حدود ۴۵هزار تن کشمش تولید میشود. متن :