پایگاه خبری بهار نیوز 23 خرداد 1394 ساعت 15:42 https://www.baharnews.ir/gallery/80837/2/آبیاری-تحت-فشار-مزارع-توت-فرنگی -------------------------------------------------- عنوان : آبیاری تحت فشار مزارع توت فرنگی -------------------------------------------------- گروه عکس: در حالی که بحران کم آبی استان کردستان را در بر گرفته بسیاری از کشاورزان در مقابله با این بحران مزارع توت فرنگی خود را با آبیاری تحت فشار سیراب می کنند. متن :