پایگاه خبری بهار نیوز 28 آبان 1399 ساعت 12:49 https://www.baharnews.ir/news/241740/بشر-اشتباه-می-كند-هم-یك-غلطی-کردم -------------------------------------------------- سعید فائقی، معاون سابق وزارت ورزش درباره حمایت از حسن روحانی در انتخابات: عنوان : بشر اشتباه می‌كند من هم یك غلطی کردم! -------------------------------------------------- متن : گروه فیلم: سعید فائقی، معاون سابق وزارت ورزش در یك برنامه زنده سیما در پاسخ به دلیل حمایتش از حسن روحانی در انتخابات دوره قبل گفت: بشر اشتباه می‌كند من هم یك غلطی کردم! ....