پایگاه خبری بهار نیوز 19 اسفند 1398 ساعت 9:47 https://www.baharnews.ir/news/204105/برنامه-آموزشی-دانش-اموزان-شبکه-آموزش -------------------------------------------------- عنوان : برنامه آموزشی دانش‌اموزان در شبکه آموزش -------------------------------------------------- گروه جامعه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه ۱۹ اسفند که از طریق شبکه‌های ۴ و ۷ پخش می‌شود، اعلام شد. متن : جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه ۱۹ اسفند که از طریق شبکه‌های ۴ و ۷ پخش می‌شود، اعلام شد. شبکه آموزش دوره اول متوسطه (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم) از ساعت ۸ صبح ۸:۲۵ درس پیام آسمانی پایه ۷ از ساعت ۸:۲۵ تا ۸:۵۰ صبح درس زبان پایه ۸ ساعت۸:۵۰ تا ۹:۱۵ درس عربی پایه ۸ ساعت ۹:۱۵ تا ۹:۴۰ درس زبان پایه ۹ برنامه دوره ابتدایی از ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه ۱ از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه ۲ از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب بازی و ریاضی پایه ۳ از ساعت۱۲:۲۰ تا ۱۲:۵۰ کتاب فارسی و نگارش پایه ۴ از ساعت ۱۲:۵۰ تا ۱۳:۲۰ کتاب بازی و ریاضی پایه ۵ از ساعت ۱۳:۲۰ تا ۱۳:۵۰کتاب بازی و ریاضی پایه۶ متوسطه دوم: از ساعت۱۴:۳۰ الی ۱۵ درس زیست ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی از ساعت۱۵ الی۱۵:۳۰ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ تمام رشته‌ها از ساعت۱۵:۳۰ الی ۱۶ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته‌های ریاضی از ساعت ۱۶ الی۱۶:۳۰ درس عربی ۲ پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک از ساعت۱۶:۳۰ الی۱۷ درس عربی ۳ پایه ۱۲ رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک از ساعت۱۷ الی۱۷:۳۰ درس هویت اجتماعی پایه ۱۲ تمامی رشته‌ها از ساعت ۲۲: درس زیست ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی از ساعت۲۲:۳۰ تا ۲۳درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی شبکه چهار در شبکه ۴ فقط دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی و حرفه ای وکاردانش تدریس می‌شود. ازساعت۸ صبح تا۸:۳۰ درس اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی . ساعت۸:۳۰تا۹صبح درس ریاضی وآمار۲ پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. ساعت۹تا۹:۳۰درس عربی۱ پایه۱۰ رشته های ادبیات وعلوم انسانی . ساعت۹:۳۰تا۱۰درس دین وزندگی۲ پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی . ساعت۱۰تا ١٠:٣٠:درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس فلسفه۲ پایه ۱۲ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ درس الزامات محیط کار پودمان۴پایه۱۰ ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲درس ریاضی۱ ساعت۱۳ تا ١٣:٣٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی شاخه کاردانش پایه۱۲ ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴ کتاب تولید محتوای الکترونیک برنامه سازی پایه۱۰ رشته شبکه ونرم افزاررایانه .