به روز شده در ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ - ۱۵:۱۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۴
کد مطلب : ۱۴۲۱۳۷
مجمع جهانی اقتصاد: در سال 2018

جهان وارد دوره‌ بحرانی شدید می‌شود

گروه اقتصادی: تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد، حوادث اقلیمی شدید و فجایع طبیعی، خطراتی هستند که احتمال وقوع آنها در سال 2018 زیاد است.
جهان وارد دوره‌ بحرانی شدید می‌شود
بر اساس آخرین گزارش «خطرات جهانی» مجمع جهانی اقتصاد که امروز چهارشنبه منتشر شد، فجایع زیست محیطی، جرایم سایبری، مهاجرت ناخواسته در مقیاس وسیع و تجارت غیرقانونی یا قاچاق نیز به ترتیب از جمله مهمترین خطراتی هستند که احتمال وقوع آنها در جهان در سال 2018 زیاد است. در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد نیز مانند گزارش پیشین، مهمترین خطر بین المللی به لحاظ میزان اثرگذاری استفاده از سلاح های کشتار جمعی بود، اما این بار سه خطر زیست محیطی شامل حوادث شدید اقلیمی، فجایع طبیعی و شکست در کاهش مهاجرت ناشی از تغییرات آب و هوایی نیز به آن اضافه شدند.

بر اساس نظرات یک هزار دانشمند و سیاستگذاری که در این مطالعه شرکت کرده و انواع خطرات از اقتصادیِ، زیست محیطی، ژئوپلیتیکی، اجتماعی و فناوری را بر حسب احتمال وقوع و مقیاس تاثیرگذاری، رتبه بندی کردند؛ وقوع حوادث اقلیمی شدید، فجایع طبیعی، حملات سایبری، رشد کلاهبرداری و دزدی و شکست در کاهش مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی، پنج خطر نخستی هستند که احتمال وقوع آنها در جهان زیاد است.

استفاده از سلاح کشتار جمعی، حوادث شدید اقلیمی، فجایع طبیعی، شکست در کاهش مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی و بحران آب نیز به عنوان پنج خطر نخست تهدید کننده جهان به لحاظ مقیاس اثرگذاری شناخته شدند. پنج خطر نخستی که به لحاظ احتمال وقوع و اثرگذاری جهان را تهدید می کنند نیز اقلیم خشک، کاهش تنوع زیست محیطی، فروپاشی اکوسیستم ها، فجایع محیط زیستی که بشر می آفریند و شکست در کاهش مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی عنوان شدند.