کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

بخش خدمات در کشور گران شد

ایرنا , 13 مرداد 1397 ساعت 19:25

گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت تولید کننده بخش‌های خدمات در فصل بهار ١٣٩٧ را ٢٦٢,٣ اعلام کرد: برابر این بررسی شاخص یاد شده نسبت به فصل زمستان ٤.٦ درصد افزایش یافته است.


شاخص قیمت تولید کننده بخش‌های خدمات در هشت بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گری‌های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» است.این شاخص ها برمبنای سال پایه 1390 است که به صورت فصلی و سالانه منتشر می شود.برپایه این گزارش شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در بهار امسال برابر است با ٣١٠,٧ ، که نسبت به فصل پیش ٣,٧ درصد افزایش یافت.همچنین شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در زمان موردنظر ٣٤٢,١ نسبت به زمستان ٣.٧ درصد و در گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» برابر ٢٩٣,٢ و نسبت به زمستان ٩.٣ درصد رشد داشت.شاخص گروه «خدمات واسطه گریهای مالی (بیمه)» در بهار امسال ٢٧٨ است که نسبت به فصل پیش ١٠,٣ درصد افزایش یافت.

شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در دوره موردنظر ٢٠٤,٦ است که نسبت به فصل قبل ٢.٤درصد رشد و در گروه «خدمات آموزش» نیز با ٢٦١,٦ که نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد افزایش یافت.شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در بهار ١٣٩٧برابر است با ٣٨٤,٢ که نسبت به فصل قبل ١.٤ درصد رشد داشت و در «خدمات سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» برابر است با ٢٨٨,٨ که نسبت به فصل ٥.١ درصد افزایش یافته است.شاخص قیمت تولیدکننده، بیانگر تغییر در هزینه های تولیدی و قیمت تمام شده کالاها در بخش های مختلف اقتصادی است و با توجه به سهم 40 درصدی ارزش افزوده بخش تولید کننده خدمات از کل کشور، تغییرات رخ داده در شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات نقش بسزایی در تغییرات رخ داده در قیمت تولیدکننده کل کشور دارد.


کد مطلب: 156230

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/news/156230/بخش-خدمات-کشور-گران

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir