conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['prms'] = '0'; $conf['{GENERAL_LIKED_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GENERAL_LIKED_BLOCK}']['cache_modified'] = '1396-08-03 14:25:34'; $conf['{GENERAL_LIKED_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GENERAL_LIKED_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child17'; $conf['{HADITH_MAIN_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{HADITH_MAIN_BLOCK}']['cache_modified'] = '1396-08-03 14:25:34'; $conf['{HADITH_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{HADITH_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Hadith_Block'; $conf['{HADITH_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = '0'; $conf['{HADITH_SECTION_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{HADITH_SECTION_BLOCK}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{HADITH_SECTION_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{HADITH_SECTION_BLOCK}']['func'] = 'Get_Hadith_Block'; $conf['{HADITH_SECTION_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; $conf['{LAST_ISSUE_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{LAST_ISSUE_BLOCK}']['cache_modified'] = '1396-08-03 14:25:34'; $conf['{LAST_ISSUE_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{LAST_ISSUE_BLOCK}']['func'] = 'Get_Last_Issue_Block'; $conf['{LAST_ISSUE_BLOCK}']['prms'] = 'main'; $conf['{LAST_ISSUE_GENERAL_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{LAST_ISSUE_GENERAL_BLOCK}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{LAST_ISSUE_GENERAL_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{LAST_ISSUE_GENERAL_BLOCK}']['func'] = 'Get_Last_Issue_Block'; $conf['{LAST_ISSUE_GENERAL_BLOCK}']['prms'] = 'section'; $conf['{MAIN_FEED_BLOCK}']['cache_html'] = '0'; $conf['{MAIN_FEED_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_other_feed'; $conf['{MAIN_FEED_BLOCK}']['prms']['section_id'] = '0'; $conf['{AZ_DAST_NADAHID_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{AZ_DAST_NADAHID_BLOCK}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{AZ_DAST_NADAHID_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{AZ_DAST_NADAHID_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child18'; $conf['{LAST_UPDATE_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{LAST_UPDATE_BLOCK}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{LAST_UPDATE_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{LAST_UPDATE_BLOCK}']['func'] = 'Get_Last_Update_Block'; $conf['{LINKS_AD_MAIN_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_MAIN_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_MAIN_BOX}']['prms'] = 'main'; $conf['{LINKS_AD_SECTION_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_SECTION_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_SECTION_BOX}']['prms'] = 'service'; $conf['{LINKS_AD_DOC_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_DOC_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_DOC_BOX}']['prms'] = 'doc'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['prms'] = 'general'; ?>conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['prms'] = '0'; $conf['{GENERAL_LIKED_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GENERAL_LIKED_BLOCK}']['cache_modified'] = '1396-08-03 14:25:34'; $conf['{GENERAL_LIKED_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GENERAL_LIKED_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child17'; $conf['{HADITH_MAIN_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{HADITH_MAIN_BLOCK}']['cache_modified'] = '1396-08-03 14:25:34'; $conf['{HADITH_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{HADITH_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Hadith_Block'; $conf['{HADITH_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = '0'; $conf['{HADITH_SECTION_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{HADITH_SECTION_BLOCK}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{HADITH_SECTION_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{HADITH_SECTION_BLOCK}']['func'] = 'Get_Hadith_Block'; $conf['{HADITH_SECTION_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; $conf['{LAST_ISSUE_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{LAST_ISSUE_BLOCK}']['cache_modified'] = '1396-08-03 14:25:34'; $conf['{LAST_ISSUE_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{LAST_ISSUE_BLOCK}']['func'] = 'Get_Last_Issue_Block'; $conf['{LAST_ISSUE_BLOCK}']['prms'] = 'main'; $conf['{LAST_ISSUE_GENERAL_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{LAST_ISSUE_GENERAL_BLOCK}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{LAST_ISSUE_GENERAL_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{LAST_ISSUE_GENERAL_BLOCK}']['func'] = 'Get_Last_Issue_Block'; $conf['{LAST_ISSUE_GENERAL_BLOCK}']['prms'] = 'section'; $conf['{MAIN_FEED_BLOCK}']['cache_html'] = '0'; $conf['{MAIN_FEED_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_other_feed'; $conf['{MAIN_FEED_BLOCK}']['prms']['section_id'] = '0'; $conf['{AZ_DAST_NADAHID_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{AZ_DAST_NADAHID_BLOCK}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{AZ_DAST_NADAHID_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{AZ_DAST_NADAHID_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child18'; $conf['{LAST_UPDATE_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{LAST_UPDATE_BLOCK}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{LAST_UPDATE_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{LAST_UPDATE_BLOCK}']['func'] = 'Get_Last_Update_Block'; $conf['{LINKS_AD_MAIN_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_MAIN_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_MAIN_BOX}']['prms'] = 'main'; $conf['{LINKS_AD_SECTION_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_SECTION_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_SECTION_BOX}']['prms'] = 'service'; $conf['{LINKS_AD_DOC_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_DOC_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_DOC_BOX}']['prms'] = 'doc'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['prms'] = 'general'; ?> امسال بین ذوالنور و آقاتهرانی انتخاب می‌كنیم! - بهار نیوز
 
به روز شده در ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ - ۲۰:۵۳
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰
کد مطلب : ۱۸۳۹۲۱

امسال بین ذوالنور و آقاتهرانی انتخاب می‌كنیم!

امسال بین ذوالنور و آقاتهرانی انتخاب می‌كنیم!
گروه سیاسی: یک روزنامه‌نگار حامی دولت از اینکه جبهه پایداری، مجتبی ذوالنوری، رئیس‌ کمیسیون ‌امنیت‌ ملی مجلس را تخریب کرده و می‌خواهد در انتخابات امسال، مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل خود، رای اول قم را داشته‌باشد، ناراحت است! گفتنی اینكه امروز بهزاد نبوی از سران طیف اصلاحات هم گفته است: من پیشتر گفته‌ام در هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کنیم! این در حالیست كه صفایی فراهانی، از چهره‌های خوشنام اصلاح‌طلب اخیرا گفته است مردم قرار نیست برای همیشه بین بد و بدتر در انتخابات شركت كنند.

* نتیجه؛ با رویكرد طیف حامیان دولت و بخشی از اصلاح‌طلبان، و شگرد انتخاب از بین بد و بدتر امسال قرار است بین «ذوالنوری» از اصولگرایان تندرو و آقاتهرانی از گروه پایداری به آقای ذوالنوری رای بدهیم!