> بهار نیوز - برنامه آموزشی دانش‌اموزان در شبکه آموزش - نسخه قابل چاپ

کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

برنامه آموزشی دانش‌اموزان در شبکه آموزش

19 اسفند 1398 ساعت 9:47

گروه جامعه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه ۱۹ اسفند که از طریق شبکه‌های ۴ و ۷ پخش می‌شود، اعلام شد.


جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه ۱۹ اسفند که از طریق شبکه‌های ۴ و ۷ پخش می‌شود، اعلام شد.
شبکه آموزش
دوره اول متوسطه (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم)
از ساعت ۸ صبح ۸:۲۵ درس پیام آسمانی پایه ۷
از ساعت ۸:۲۵ تا ۸:۵۰ صبح درس زبان پایه ۸
ساعت۸:۵۰ تا ۹:۱۵ درس عربی پایه ۸
ساعت ۹:۱۵ تا ۹:۴۰ درس زبان پایه ۹
برنامه دوره ابتدایی
از ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه ۱
از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه ۲
از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب بازی و ریاضی پایه ۳
از ساعت۱۲:۲۰ تا ۱۲:۵۰ کتاب فارسی و نگارش پایه ۴
از ساعت ۱۲:۵۰ تا ۱۳:۲۰ کتاب بازی و ریاضی پایه ۵
از ساعت ۱۳:۲۰ تا ۱۳:۵۰کتاب بازی و ریاضی پایه۶
متوسطه دوم:
از ساعت۱۴:۳۰ الی ۱۵ درس زیست ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی
از ساعت۱۵ الی۱۵:۳۰ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ تمام رشته‌ها
از ساعت۱۵:۳۰ الی ۱۶ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته‌های ریاضی
از ساعت ۱۶ الی۱۶:۳۰ درس عربی ۲ پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک
از ساعت۱۶:۳۰ الی۱۷ درس عربی ۳ پایه ۱۲ رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک
از ساعت۱۷ الی۱۷:۳۰ درس هویت اجتماعی پایه ۱۲ تمامی رشته‌ها
از ساعت ۲۲: درس زیست ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی
از ساعت۲۲:۳۰ تا ۲۳درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی
شبکه چهار
در شبکه ۴ فقط دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی و حرفه ای وکاردانش تدریس می‌شود.
ازساعت۸ صبح تا۸:۳۰ درس اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی .
ساعت۸:۳۰تا۹صبح درس ریاضی وآمار۲ پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۹تا۹:۳۰درس عربی۱ پایه۱۰ رشته های ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۹:۳۰تا۱۰درس دین وزندگی۲ پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۱۰تا ١٠:٣٠:درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس فلسفه۲ پایه ۱۲ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ درس الزامات محیط کار پودمان۴پایه۱۰
ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲درس ریاضی۱
ساعت۱۳ تا ١٣:٣٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی شاخه کاردانش پایه۱۲
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴ کتاب تولید محتوای الکترونیک برنامه سازی پایه۱۰ رشته شبکه ونرم افزاررایانه .


کد مطلب: 204105

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/news/204105/برنامه-آموزشی-دانش-اموزان-شبکه-آموزش

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir