به روز شده در ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۱۹:۰۶
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۰۹:۴۶
کد مطلب : ۲۳۷۰۴۲

پایان رکود اقتصادی ایران از سال بعد

پایان رکود اقتصادی ایران از سال بعد
گروه اقتصادی: به نوشته صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می شود.به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در ارزیابی جدید خود از وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعلام کرد بخش بزرگی از این کشورها از جمله ایران، سال آینده وضعیت اقتصادی بهتری را تجربه خواهند کرد. شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت هم رشد اقتصادی و هم توانایی مالی این کشورها را تحت تاثیر قرار داده است.
۱- ایران
رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۶.۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت ۳.۲ درصد
وضعیت تورم:
به گفته صندوق بین المللی پول، تورم امسال ایران ۳۱ درصد خواهد بود که این رقم سال آینده به ۲۹.۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. 
۲- عراق
رشد اقتصادی سال قبل: ۴.۴ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۱۲.۱ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت ۲.۵ درصد
۳- عربستان
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۰.۳ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۵.۴ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت ۳.۳ درصد
۴- امارات
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۱.۷ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۶.۶ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت ۱.۳ درصد
۵- پاکستان
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۱.۹ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۰.۴ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت یک درصد
۶- افغانستان
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۳.۹ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت ۴ درصد
۷-  آذربایجان
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۲.۲ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۴ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت دو درصد
۸- ارمنستان
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۷.۶ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۴.۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت ۳.۵ درصد
۹- گرجستان
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۵.۱ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت پنج درصد