به روز شده در ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - ۲۱:۵۲
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۴۹
کد مطلب : ۲۳۷۷۲۵

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه چهارم آبان

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه چهارم آبان
گروه جامعه: آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای یکشنبه چهارم آبان مشخص کرد.مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت٨ تا ٨:٣٠
الگو سازی دامن - رشته طراحی و و دوخت - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
دوخت انواع کمر دامن - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۰- شاخه کار دانش و فنی و حرفه‌ای
ساعت ۹تا۹:۳۰
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
مبلمان مسکونی -رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
شبکه و نرم افزار رایانه- پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
۶پایه ابتدایی
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی - جمع و تفریق عدد‌های صحیح (۲) پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی - توازی و تعامل
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی - عدد‌های حقیقی پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠
آموزش مجازی- کج فهمی‌های ریاضی
متوسطه دوم
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰- علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
ریاضی هندسه فصل ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی مثلثات فصل ۲ - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴
ساعت۷:۳۰
درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸
درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸:۳۰
درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۱۵
درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۰:۴۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
ساعت۱۱:۱۵
درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها
ساعت۱۱:۴۵
درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۲:۱۵
درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۴۵
درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵
درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
آموزش قرآن پایه سوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۰۰
هدیه‌های آسمانی پایه دوم
ساعت۱۵
درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۵:۳۰
درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۶
درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف
ساعت۱۶:۳۰
درس پیام‌های آسمان ۷ متوسطه دوره اول