به روز شده در ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۱۹:۰۶
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۱۸:۳۷
کد مطلب : ۲۳۷۸۷۹

برنامه درسی 5 آبان مدرسه تلویزیونی ایران

برنامه درسی 5 آبان مدرسه تلویزیونی ایران
گروه جامعه: برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸
فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش :
ساعت ٨  تا ٨:٣٠ طراحی با تکنیک مداد - رشته گرافیک - پایه ۱۲ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای 
ساعت٨:٣٠ تا ٩ طراحی دوخت لباس بچه‌گانه - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۱- شاخه فنی‌وحرفه‌ای
ساعت ۹ تا۹:۳۰ کارگاه خوشنویسی جلسه سوم-  رشته گرافیک  - پایه ۱۰- شاخه فنی‌وحرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ فیزیک اندازه‌گیری  - شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش 
ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ ریاضی رابطه بین کمیت ها  پایه۱۱ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش  
ابتدایی:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم 
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم  
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی 
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ مطالعات اجتماعی  - درس ۶ بیمه و مقابله با حوادث پایه هفتم
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی - درس ۶ قوه قضائیه
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی  - درس ۵ پراکندگی زیست بوم های جهان پایه نهم  
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- آسیب شناسی در فضای وب 
متوسطه دوم 
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰ عربی و زبان قرآنی یک -  پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآنی دو  - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ عربی و زبان قرآنی سه  - پایه ۱۲ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ ریاضی درس هندسه فصل دو  - پایه ۱۱ - رشته تجربی
 ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ ریاضی -درس مثلثات فصل دو  - پایه ۱۱-رشته تجربی
     
شبکه ۴
ساعت۷:۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس جغرافیای۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۸:۳۰ درس منطق پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۱۵ درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ۱۰:۴۵ درس انسان و محیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ۱۱:۴۵درس سلامت و بهداشت پایه۱۲ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۲:۱۵ درس جغرافیای۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

شبکه قرآن و معارف اسلامی
‌‌‌‌‌‌ساعت ۱۱ درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی
ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی
ساعت ۱۵ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی و تجربی
ساعت ۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام ۱ و ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۶ درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱ رشته علوم و معارف 
ساعت ۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن ۸ متوسطه دوره اول