کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سياستمداران ما از شعار دادن خسته نمي‌شوند

8 دی 1399 ساعت 8:25


گروه سیاسی:حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در روزنامه آرمان ملی نوشت: تجربه نشان داده است که از ميان نخبگاني که مسئوليت‌هاي مختلفي را در قواي متعددي برعهده گرفته‌اند و نه تنها نتوانستند راه‌حلي براي مشکلات کشور پيدا کنند، بلکه گره‌هاي زيادي را بر دست و پاي مردم بستند.
منجي اقتصادي پيدا نخواهد شد. با تحريم‌هايي که عليه ما شکل گرفته است، نقش ماليات 5 تا 6 برابر بيشتر از بودجه نفت ديده مي‌شود. مردم در حال حاضر سوال دارند، که چرا بايد هزينه رفتارهاي سياسي سياستمداراني را بپردازند که خودشان بهترين نوع زندگي را دارند. برخي سعي دارند که مردم تاوان شعارهاي سياسي والبته رقابت‌هاي سياسي را بدهند.
مردم داراي مشغله‌هايي هستند که براي انتخابات رياست‌جمهوري قطعا به يک شخصي نياز دارند که بتواند با يک نگاه فني مشکلات آنها را حل کند. ما با کساني روبه‌رو هستيم که فقط دغدغه پيروزي در انتخابات را دارند و در دور باطل سياستمداراني که مردم حتي به شنيدن نام آنها هم حساسيت پيدا کردند، قطعا در اين دور باطل مشکلات آنها حل نمي‌شود. کشوري که جزو قوي‌ترين‌ها در حوزه‌هاي اقتصادي است در توسعه کشور چطور مي‌تواند حتي از اهداف چشم‌انداز20ساله خود دور شود. سياستمداران ما با اينکه روزبه‌روز سفره مردم درحال کوچک ‌شدن است، اما از دادن شعارهاي سياسي خود خسته نمي‌شوند. ما با اين تابوهاي ذهني نمي‌توانيم به راه‌حل نجات‌بخش براي حل مشکلات کشور برسيم.
در مجلس يازدهم يکسري فعاليت‌هاي صورت مي‌گيرد که تعجب‌انگيز است و قوانيني را براي انتخابات تصويب کرده‌اند که فضاي انتخاباتي را محدود مي‌کند. اتفاقا در کشورهايي که داراي مشکلات اقتصادي و توسعه‌اي‌ هستند به‌شدت نيازمند نخبگاني هستند که اينها با افکار تازه وارد انتخابات و رقابت‌هاي سياسي شوند، آنها سعي مي‌کنند که دامنه انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان را گسترش بدهند واکنون عکس اين مساله درحال صورت وقوع است و حتي مي‌بينيم که برخي از قوانين که در مجلس مصوب مي‌شود، داراي هدف‌گذاري مثبت يا منفي مصداقي است. همواره در امر قانونگذاري، بهترين قانون آن است که بالاترين تاثير را داشته باشد، نه اينکه براي مصاديق شکل بگيرد.


 


کد مطلب: 248217

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/news/248217/سياستمداران-شعار-دادن-خسته-نمي-شوند

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir