به روز شده در ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۷:۰۳
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۱۲
کد مطلب : ۲۵۷۹۷۵

ایرانی‌ها نصف روز را صرف خودشان می‌کنند

ایرانی‌ها نصف روز را صرف خودشان می‌کنند
گروه جامعه: آمار‌ها نشان می‌دهد ایرانی‌ها نزدیک به نیمی از روز را صرف رسیدگی و خودمراقبتی مانند خوردن، خوابیدن، سفر و مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی می‌کنند.
 
مردان روزانه 5ساعت و زنان 38دقیقه کار می‌کنند؛ با این حال زنان وقت بیشتری را صرف کارهای خانه می‌کنند؛ نکته مهم‌تر اینکه دیگر کسی حاضر نیست هیچ کاری را بدون مزد انجام دهد و میانگین فعالیت‌هایی که ایرانی‌ها بدون مزد انجام می‌دهند به 2دقیقه در روز رسیده است.تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار ایران درباره اینکه وقت ایرانی‌ها در طول یک‌شبانه‌روز صرف چه اموری می‌شود، نشان می‌دهد که تقریبا بخش اصلی فعالیت‌های روزانه شامل 11ساعت و 34دقیقه که تقریبا نیمی از یک‌شبانه‌روز است، صرف رسیدگی و خودمراقبتی  مانند خوردن، خوابیدن، سفر و مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی می‌شود. با این حال این اطلاعات براساس آمار میانگین به‌دست آمده و در مورد افراد مختلف متفاوت است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد بعد از انجام چنین فعالیت‌هایی کارهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی در رتبه دوم قرار دارد و ایرانی‌ها روزانه 4ساعت و 19دقیقه از وقت خود را صرف کارهایی از قبیل تماشای تلویزیون، سفر، مطالعه، استفاده از رسانه‌های جمعی، ورزش، گوش دادن به رادیو، فعالیت‌های فرهنگی یا گذراندن اوقات فراغت می‌کنند. رتبه سوم زمانبندی هر ایرانی برای انجام کارهای روزمره به‌ کار یا اشتغال یا فعالیت‌هایی اختصاص دارد که در قبال آن مزد دریافت می‌کنند. به‌طور معمول هر ایرانی روزانه 2ساعت و 46دقیقه از وقت خود را صرف اشتغال می‌کند؛ به این معنا که در قبال کاری که انجام می‌دهد حقوق یا مزد دریافت می‌کند. البته این آمار به‌صورت میانگین محاسبه شده و در مورد زنان و مردان متفاوت است.

میزان کار مردان و زنان
اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد با اینکه متوسط کاری که یک ایرانی طی یک‌شبانه‌روز انجام می‌دهد، 2ساعت و 46دقیقه است با این حال میزان فعالیت‌هایی که مردان در قبال مزد انجام می‌دهند 5ساعت و زنان 38دقیقه است. این یعنی اینکه بخشی از فعالیتی که زنان انجام می‌دهند در قبال مزد نیست و صرف فعالیت‌های خانگی می‌شود. با این حال در این گزارش اشاره‌ای نشده است که چه میزان از درآمد مردان صرف اقتصاد خانواده می‌شود که ممکن است مزد فعالیت‌های خانگی در آن لحاظ شود.

این آمار‌ها نشان می‌دهد که دومین بخش از زمان روزانه مردان را بعد از خودمراقبتی‌ها کار تشکیل می‌دهد که 5ساعت از کل روز را شامل می‌شود. فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی با ٤ساعت و ٣٥دقیقه و روابط‌اجتماعی با یک‌ساعت و ٢٧دقیقه رتبه‌های بعدی را در زمانبندی روزانه مردان تشکیل می‌دهند.اما در مورد زنان آمار‌ها متفاوت است. زنان بعد از رسیدگی به ‌خود 4ساعت و 46دقیقه از وقت‌شان را طی یک‌روز صرف خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانواده و  4ساعت و 3دقیقه را صرف فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی می‌کنند.مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای آن است که زنان نسبت به مردان طی یک‌شبانه‌روز ٣ساعت و ٥٣دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ٤ساعت زمان کمتری به اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند. این اطلاعات نشان می‌دهد که در الگوی خانواده‌های ایرانی همچنان زنان نقش پررنگ‌تری در خانه دارند و مردان که نان‌آور خانه هستند از طریق درآمدزایی اقتصاد خانواده را مدیریت می‌کنند. با این حال اطلاعات مرکز آمار ایران آماری از میزان اوقات فراغت و کار در سایر کشور‌ها ارائه نکرده است که نشان دهد آیا ایرانی‌ها در مقایسه با سایر کشور‌ها کمتر کار می‌کنند یا خیر؟

روابط اجتماعی و کار بدون مزد
اطلاعات مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد فعالیت‌های خانگی بدون مزد برای اعضای خانواده چهارمین بخش از فعالیت هر ایرانی را تشکیل می‌دهد. طبق این آمار هر ایرانی به‌طور متوسط 2ساعت و 51دقیقه از وقت خود را صرف خدمات خانگی بدون مزد و منت برای اعضای خانواده می‌کند. این کارها شامل فعالیت‌هایی مانند تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن برای اعضای خانواده، نگهداری از گل و گیاه و حیوانات خانگی می‌شود.

پنجمین کار مهم برای هر ایرانی روابط اجتماعی و انجام آداب و رسوم دینی است. هر ایرانی به‌طور متوسط روزانه یک‌ساعت و 36دقیقه از وقت خود را صرف معاشرت‌های اجتماعی و آداب و رسوم دینی می‌کند؛ به‌طور جزئی‌تر ما ایرانی‌ها روزانه یک‌ساعت و 36دقیقه از وقت خود را صرف صحبت‌ کردن، شرکت در رویدادهای فرهنگی، اجتماعی، فعالیت‌های شهروندی، آداب و رسوم دینی و سفر‌های تفریحی و زیارتی می‌کنیم. نکته حائز اهمیت این است که تقریبا این روز‌ها کمتر کسی حاضر است کار بدون مزد انجام دهد. در واقع مطابق یافته‌های مرکز آمار کمترین زمان صرف‌شده در شبانه‌روز مربوط به‌ کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد ٢دقیقه است.

فرق مجرد‌ها و متاهل‌ها
آمارها در مورد رفتار‌های روزانه مجردها و متاهل‌ها هم دارای نکات جالبی است. این آمار‌ها نشان می‌دهد مجرد‌ها یا افرادی که هرگز ازدواج نکرده‌اند، وقت بیشتری دارند تا آن را صرف امور فرهنگی و  ورزشی کنند. آنها روزانه 5ساعت و 20دقیقه از وقت خود را صرف اوقات فراغت، استفاده از رسانه‌های جمعی و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی می‌کنند. مجرد‌ها در مقابل روزانه فقط 2ساعت و 34دقیقه کار(کار با مزد) می‌کنند. این در حالی است که متاهل‌ها و افرادی که همسر دارند روزانه به‌طور میانگین بیش از 3ساعت کار می‌کنند و در مقابل زمان کمتری برای انجام اوقات فراغت دارند. این آمار اما در مورد افرادی که از همسر خود جدا شده‌اند یا طلاق گرفته‌اند متفاوت است. مطابق آمار موجود مقایسه الگوی فعالیت گذران وقت بر حسب وضعیت زناشویی نشان می‌دهد که در میان 3طیف متاهل‌ها، مجردها و افرادی که از همسر خود جدا شده‌اند، دسته سوم بیشتر از سایرین کار می‌کنند.

تفاوت میزان سواد
یافته‌های آماری همچنین نشان می‌دهد بین افراد که سواد دارند و افرادی که بی‌سوادند تفاوت‌هایی از جنبه نحوه گذراندن اوقات روزانه وجود دارد. به‌طوری‌که مطابق این یافته‌ها، بخشی از زمان روزانه افرادی که سواد دارند صرف یاد‌گیری می‌شود، درحالی‌که افراد بی‌سواد زمانی را صرف یاد‌گیری روزانه نمی‌کنند. در واقع باسواد‌ها روزانه 24دقیقه از وقت خود را صرف یادگیری مسائلی می‌کنند که در آن تبحر ندارند اما افراد بی‌سواد اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند و وقتی را صرف این امور نمی‌کنند.همچنین افراد بی‌سواد به غیر از آنکه نیمی از یک‌شبانه‌روز را صرف امور شخصی خود می‌کنند نزدیک به 5ساعت(4ساعت و 48دقیقه) را صرف اوقات فراغت می‌کنند. این افراد همچنین 3ساعت و 26دقیقه از وقت خود را صرف خدمات خانگی بدون مزد و 2ساعت و 7دقیقه از زمان خود را صرف روابط اجتماعی و آداب و رسوم دینی می‌کنند. 

روز‌های تعطیل فرق دارند
مطابق سنت دیرینه، روزهای تعطیل باید صرف امور شخصی و خانه و کاشانه شود؛ آمار‌ها نیز این موضوع را تأیید می‌کنند. آن‌طورکه داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد ایرانی‌ها در روز‌های تعطیل وقت بیشتری را صرف رسیدگی به ‌خود و خانه‌شان می‌کنند. در روزهای تعطیل خودمراقبتی و رسیدگی به ‌خود، یک‌ساعت و 23دقیقه بیشتر از روز‌های عادی انجام می‌شود. ما همچنین در روز‌های تعطیل وقت بیشتری را صرف فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی مثل تماشای تلویزیون، سفر، استفاده از رسانه‌های جمعی و یا ورزش می‌کنیم. همچنین میزان روابط‌اجتماعی یا انجام آداب و رسوم دینی ما ایرانی‌ها در روز‌های تعطیل 20دقیقه بیشتر از سایر روزهاست.
مرجع : روزنامه همشهری