کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

جزییات افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۰+ جدول

24 اسفند 1399 ساعت 17:01

گروه اقتصادی: شب گذشته و در جریان ۶ ساعت مذاکره فشرده اعضای شورای عالی کار به توافق رسیدند و افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.


پس از کش و قوس های فراوان و برگزاری جلسات متعدد، سرانجام در آخرین ساعات شب گذشته شورای عالی کار با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران موافقت کرد. اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را ۴۵۰ هزار تومان و حق مسکن کارگران را ۶۰۰ هزار تومان به تصویب رساندند. افزایش سایر سطوح مزدی نیز ۲۶ درصد تصویب شد.

جدول حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
ردیف شرح روزانه(ریال) ماهیانه( ریال)
۱ حداقل دستمزد( با مبنای ۳۰روزه) ۸۵۵.۱۶۵ ۲۶.۵۵۴.۹۲۵
۲ بن کارگری ۲۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
۳ حق مسکن ۱۵۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۴ حق اولاد( برای هر فرزند) ۸۸.۵۱۶ ۲.۶۵۵.۴۹۲
۵ پایه سنوات( به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۴۶.۶۶۶ ۱.۴۰۰.۰۰۰

سایر سطوح
درصد افزایش سایر سطوح نسبت به حقوق سال قبل ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است.
ردیف شرح روزانه(ریال) ماهیانه( ریال)
۱ مبلع ثابت پرداختی ماهیانه   ۸۲.۷۸۵ ۲.۴۸۳.۵۵۵
۲ پایه سنوات( به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۴۶.۶۶۶ ۱.۴۰۰.۰۰۰
۳ بن کارگری ۲۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق مسکن ۱۵۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد( برای هر فرزند) ۸۸.۵۱۶ ۲.۶۵۵.۴۹۲
بر اساس افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، کارگران در مجموع  ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۱۷ تومان هر ماه دریافت خواهند کرد.
 


کد مطلب: 261530

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/news/261530/جزییات-افزایش-دستمزد-سال-۱۴۰۰-جدول

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir