>> تغییرات حداقل مستمری و مزد در ۴۲ سال اخیر - بهار نیوز
 
به روز شده در ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۰:۰۳
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب : ۲۶۸۱۹۴

تغییرات حداقل مستمری و مزد در ۴۲ سال اخیر

تغییرات حداقل مستمری و مزد در ۴۲ سال اخیر
گروه اقتصادی: کارشناسان و حقوقدانان گروه بازنشستگان اندیشه برتر تغییرات حداقل مستمری و مزد را از سال ۵۷ تا ۹۹ منتشر کردند. به گزارش ایلنا، حداقل مزد و مستمری در سال ۵۷ یعنی سال آغاز انقلاب، ۶۳۰ تومان بود اما در سال ۹۹ به ۱ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسیده است. تغییرات مزد و مستمری در ۴۲ سال اخیر به این شرح است:
سال ۱۳۵۷: ۶۳۰۰ ریال
سال ۱۳۵۸: ۱۷۰۱۰ ریال
سال ۱۳۵۹: ۱۹۰۵۰ ریال
سال ۱۳۶۰: ۱۹۰۵۰ ریال
سال ۱۳۶۱: ۱۹۰۵۰ ریال
سال ۱۳۶۲: ۱۹۰۵۰ ریال
سال ۱۳۶۳: ۱۹۰۵۰ ریال
سال ۱۳۶۴: ۲۱۶۰۰ ریال
سال ۱۳۶۵: ۲۱۶۰۰ ریال
سال ۱۳۶۶: ۲۲۸۰۰ ریال
سال ۱۳۶۷: ۲۴۹۰۰ ریال
سال ۱۳۶۸: ۲۴۹۰۰ ریال
سال ۱۳۶۹: ۳۰۰۰۰ ریال
سال ۱۳۷۰: ۵۰۳۱۰ ریال
سال ۱۳۷۱: ۶۸۰۱۰ ریال
سال ۱۳۷۲: ۸۹۸۲۰ ریال
سال ۱۳۷۳: ۱۱۶۸۲۰ ریال
سال ۱۳۷۴: ۱۵۹۹۹۰ ریال
سال ۱۳۷۵: ۲۰۷۲۱۰ ریال
سال ۱۳۷۶: ۲۵۴۴۶۰ ریال
سال ۱۳۷۷: ۳۰۱۵۳۰ ریال
سال ۱۳۷۸: ۴۱۶۳۷۳ ریال
سال ۱۳۷۹: ۴۵۸۰۱۰ ریال
سال ۱۳۸۰ : ۵۶۷۹۰۰ ریال
سال ۱۳۸۱: ۶۷۱۴۶۰ ریال
سال ۱۳۸۲: ۸۵۳۳۸۰ ریال
سال ۱۳۸۳: ۱۰۶۶۰۲۰ ریال
سال ۱۳۸۴: ۱۲۲۵۹۲۰ ریال
سال ۱۳۸۵: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
سال ۱۳۸۶: ۱۸۳۰۰۰۰ ریال
سال ۱۳۸۷: ۲۱۹۶۰۰۰ ریال
سال ۱۳۸۸: ۲۶۳۵۲۰۰ ریال
سال ۱۳۸۹: ۳۰۳۰۰۰۰ ریال
سال ۱۳۹۰: ۳۳۰۳۰۰۰ ریال
سال ۱۳۹۱: ۳۸۹۷۰۰۰ ریال
سال ۱۳۹۲: ۴۸۷۱۲۵۰ ریال
سال ۱۳۹۳: ۶۰۸۹۱۰۰ ریال
سال ۱۳۹۴: ۷۱۲۴۲۵۰ ریال
سال ۱۳۹۵: ۸۱۲۱۶۶۰ ریال
سال ۱۳۹۶: ۹۲۹۹۳۱۰ ریال
سال۱۳۹۷: ۱۱۱۴۰۵۶۷ریال
سال ۱۳۹۸؛ ۱۵۱۶۹۱۱۰ ریال
سال ۱۳۹۹ : ۱۹۱۱۳۰۷۹ ریال
برچسب ها: بازنشستگان