به روز شده در ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ - ۱۳:۳۳
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۲۱
کد مطلب : ۲۹۸۵۳۴

تجارت ۲۰ میلیون تنی کشور در شهریور ماه

تجارت ۲۰ میلیون تنی کشور در شهریور ماه
گروه اقتصادی: سخنگوی گمرک گفت : در شهریور ماه امسال 19 میلیون و 841هزار تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 635 میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد که نسبت به مرداد ماه 135درصد در وزن و 98درصد در ارزش رشد داشته است. به گزارش ایلنا؛ سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: سرجمع تجارت غیر نفتی کشور در رویه های صادرات و واردات در ششمین ماه سال 1400 از لحاظ وزنی 19 میلیون و 841 هزار تن به ارزش 10 میلیارد  و635میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه (31روز)، 14  میلیون و 522هزار تن به ارزش چهار میلیارد و 145 میلیون دلار بوده است که نسبت به صادرات کشور در شهریور ماه سال 99 از لحاظ وزنی 75درصد و از لحاظ ارزش نیز رشد  56 درصدی داشته است.

وی افزود : صادرات کشور در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه امسال با رشد 103درصدی در وزن و 25درصدی در ارزش همراه بوده است. لطیفی در خصوص مقاصد کالاهای ایرانی در شهریور ماه گفت : ترکیه  با پنج میلیون و 839 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 202میلیون دلار با رشد هزار و 512درصدی در وزن و 553درصدی در ارزش نسبت به ماه گذشته و رشد یکهزار و 420درصدی در وزن و 696درصدی در ارزش نسبت به شهریور سال گذشته در رتبه نخست قرار گرفت. بعد از ترکیه ، عراق  با یک میلیون و 863هزار تن کالا به ارزش 677میلیون دلار  با رشد 30 درصدی در وزن و 19 درصدی در ارزش نسبت به شهریور سال 99 و رشد 72درصدی در وزن و 86درصدی در ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به مرداد ماه در رتبه دوم قرار دارد.  چین که در ماههای گذشته در رتبه نخست مقاصد صادراتی ایران قرار داشت در شهریور ماه با دومیلیون و 509هزارتن به ارزش 668میلیون دلار در رتبه سوم قرار گرفت، صادرات کشورمان به چین در شهریور رشد11درصدی در وزن و کاهش یک درصدی در ارزش را نسبت به شهریور سال 1400 داشته است اما نسبت به مرداد ماه امسال 3درصد در وزن رشد و 56درصد در ارزش کاهش داشته است. 

وی افزود: امارات هم با 807هزار تن کالا به ارزش 331میلیون دلار با کاهش 33درصدی در وزن و 12درصدی در ارزش نسبت به شهریور 99 و رشد 115درصدی در وزن و 16درصدی در ارزش نسبت به ماه گذشته در رتبه چهارم قرار گرفت و نهایتا افغانستان با 351هزار تن خرید کالا از ایران به ارزش 144میلیون دلار در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور سال قبل 50درصد در وزن و 39درصد در ارزش کاهش داشته است و نسبت به ماه قبل 3درصد در وزن کاهش و 13درصد در ارزش افزایش را شاهد بودیم.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات در ششمین  ماه سال گفت: در31 روز شهریور ماه امسال پنج میلیون و 319 هزارتن کالا به ارزش  6 میلیارد و490میلیون دلار  به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شد که نسبت به واردات در شهریور ماه سال 99 از لحاظ وزن 92درصد   و از لحاظ ارزش 107درصد رشد  داشته است. اما در مقایسه با مرداد ماه 1400رشد 306درصدی در وزن و 216درصدی در ارزش را نشان می دهد. که این امر با اهتمام دولت مردمی سیزدهم و هماهنگی های صورت گرفته برای تامین نیازهای اساسی و ضروری کشور صورت چشم گیری در شهریور ماه داشته است.

وی در خصوص کشورهای مبدا خرید کالاهای وارداتی کشورمان گفت: امارات با یک میلیون و 485هزار تن به ارزش یک میلیارد و 914 میلیون دلار  نسبت به مردادماه رشد303درصدی در وزن و 169درصدی در ارزش و نسبت به شهریور سال قبل 254درصد در وزن و 142درصد در ارزش رشد داشته است  چین با 418هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و 433میلیون دلار  نسبت به ماه قبل رشد 229درصدی در وزن و 201درصدی در ارزش را تجربه کرده است ، ترکیه با 540هزار تن کالا به ارزش 641میلیون دلار رشد 73درصدی در وزن و 76درصدی در ارزش صادرات به ایران را نسبت به مردادماه را داشته ، سوئیس با 371هزارتن کالا به ارزش 328میلیون دلار نسبت به مرداد ماه رشد 1750درصدی در وزن و 893درصدی در ارزش را به خود اختصاص داده است و  آلمان با 44هزار تن کالا به ارزش 237 میلیون دلار کاهش 81درصدی در وزن ورشد 35 درصدی در ارزش کالاهای معامله شده برای بازار ایران را نسبت به مرداد ماه  داشته است.

لطیفی درخصوص کالا های عبوری  از ایران در ششمین ماه سال گفت: در شهریور ماه  امسال یک میلیون و 129هزارتن کالا ی خارجی از مسیر ایران عبورکرده است که نسبت به کالای عبوری ازکشورمان در مرداد ماه16درصد رشد و نسبت به شهریور  99رشد 63 درصدی داشته است و این میزان کالای عبوری از ایران ببشترین حد نصاب در ماههای اخیر است.
برچسب ها: گمرک