به روز شده در ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ - ۱۴:۲۳
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۷:۳۹
کد مطلب : ۳۰۱۵۴۰

پمپ بنزین‌ها وقتی سیستم قطع شد/تصاویر

پمپ بنزین‌ها وقتی سیستم قطع شد/تصاویر
گروه عکس: از صبح امروز برخی گزارش‌های مردمی حکایت از اختلال در نظام عرضه سوخت بنزین در جایگاه‌های سوخت داشت.علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با حضور در جمع خبرنگاران در همین زمینه اظهار داشت: مشکل فنی در سامانه کارت سوخت اتفاق افتاده است.


توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - رشت
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - رشت
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - رشت
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - رشت
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - رشت
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - رشت
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - رشت
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - رشت
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - رشت
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - رشت
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - همدان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - بوشهر
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - بوشهر
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - بوشهر
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - بوشهر
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - بوشهر
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - بوشهر
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - بوشهر
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - کرمان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - کرمان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - کرمان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - کرمان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - کرمان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - کرمان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - کرمان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - کرمان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - کرمان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - کرمان
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
توقف توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت - تهران
برچسب ها: پمپ بنزین

۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۲۰:۱۴
ذوق مرگ نشید یه وقت
دویست تا عکس دیگه میذاشتید
اینجا که حمله سایبری بوده اونم شاید کار مزدوران داخلی باشه پمپ بنزین های انگلیس رو که قبله عالمه نگاه کنید (378415)
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۰۳:۰۰
این یک دزدی و خفت گیری آشکارا از مردم ایران بود که توسط دولت انجام شد.... (378418)