به روز شده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۱:۳۷
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ساعت ۰۸:۳۶
کد مطلب : ۳۰۶۲۵۲

بهترین منابع کنکور انسانی ۱۴۰۱

گروه آموزش:
برای شرکت در کنکور انسانی مهم ترین نکته انتخاب بهترین منابع کنکور انسانی است. در این مقاله می توانید بهترین منابع کنکور انسانی را به صورت سطح بندی شده در اختیار داشته باشید.
فرقی نمی کند که شما در چه سطح آمادگی برای کنکور هستید در اینجا بهترین کتاب های کنکور انسانی برای تمامی سطوح معرفی خواهند شد.

سطح بندی کتاب های کنکور انسانی
کنکور انسانی دارای منابع متنوعی است و در اینجا در سه سطح معرفی می شوند. در ابتدا به معرفی بهترین منابع دروس عمومی کنکور ۱۴۰۱ می پردازیم.بهترین منابع کتاب فارسی
برای درس فارسی بهتر است در برنامه ریزی های روزانه برای مطالعه این کتاب تعدادی تست قرابت، آرایه و لغت تمرین شود.
برای دانش آموزان قوی توصیه می شود از منابع ادبیات زیر استفاده شود:
قرابت معنایی نشر دریافت
آرایه های ادبی نشر الگو
 لغات و املا نشر الگو
 نگارش و زبان فارسی نشر الگو
 تاریخ ادبیات نشر الگو
 فارسی جامع ای کیو گاج
 
 برای دانش آموزان متوسط توصیه می شود از منابع ادبیات زیر استفاده شود:
 قرابت معنایی نشر الگو
 تاریخ ادبیات مهر و ماه
 آرایه های ادبی میکرو طلایی گاج
 واژگان فارسی و املا میکرو طلایی گاج
 فارسی میکرو طلایی گاج
 
برای دانش آموزان ضعیف نیز می توان از منابع ادبیات زیر استفاده کرد:
فارسی جامع کنکور خیلی سبز
 فارسی جامع میکرو طبقه بندی گاج
 قرابت لقمه مهر و ماه
 آرایه های ادبی لقمه مهر و ماه
 دستور زبان فارسی لقمه مهر و ماه
 لغت و املا و تاریخ ادبیات لقمه مهر و ماه
 
بهترین منابع درس دین و زندگی
با استفاده از منابع زیر درصد بالایی از درس دین و زندگی را خواهید زد:
برای دانش آموزان قوی توصیه می شود از این کتاب ها استفاده کنید:
دین و زندگی جامع کنکور خیلی سبز
 دین و زندگی پایه و دوازدهم سفیر خرد
 برای دانش آموزانی که دارای سطح متوسطی هستند توصیه می شود از کتاب های زیر استفاده شود:
دین و زندگی جامع طبقه بندی شده گاج
 دین و زندگی پایه و دوازدهم سفیر خرد
 دانش آموزانی که در سطح ضعیفی هستند نیز می توانند از منابع زیر استفاده کنند:
دین و زندگی میکرو طلایی گاج
دین و زندگی پایه و دوازدهم سفیر خرد
 پیام آیات دین و زندگی لقمه مهر و ماه

 

منابع درس عربی
بسیاری از دانش آموزان در درش عربی ضعیف هستند درحالی که این درس در رشته انسانی بسیار مهم بوده و نقش سرنوشت سازی را دارد. بادقت در انتخاب منابع مناسب در این درس می توانید نتایج بسیار مناسبی را کسب کنید.
برای دانش آموزان قوی و همچنین دانش آموزان سطح متوسط توصیه می شود از این منابع استفاده شود:
عربی جامع خیلی سبز
برای دانش آموزانی که در سطح ضعیفی در درس عربی هستند از این منابع استفاده شود:
عربی جامع میکرو طبقه بندی گاج

بهترین منابع درس زبان انگلیسی
لازم است در انتخاب بهترین منابع درس انگلیسی در کنکور انسانی به میزان ضعف در لغت، ری دینگ، گرامر و همچنین درک مطلب توجه داشته باشید.
برای دانش آموزانی که در درس زبان انگلیسی قوی هستند توصیه می شود از منابع زیر استفاده شود:
زبان انگلیسی جامع مبتکران
زبان انگلیسی جامع نردبان خیلی سبز
برای دانش آموزان سطح متوسط در درس انگلیسی توصیه می شود از منابع زیر استفاده شود:
آزمون پلاس زبان انگلیسی گاج
زبان انگلیسی جامع مبتکران
درک مطلب و کلوز تست میکرو طلایی گاج
 برای دانش آموزانی که در این درس در سطح ضعیفی هستند توصیه می شود از کتاب زیر استفاده کنند.

زبان انگلیسی جامع خیلی سبز
بهترین منابع برای دروس اختصاصی کنکور انسانی
بهترین منابع آمار و ریاضی
این دروس در تمامی زیرگروه ها دارای اهمیت بالایی هستند. برای موفقیت در این دروس لازم است از منابع مناسب و جامعی برای این دروس استفاده کنید.
توصیه می­شود دانش آموزان قوی از منابع زیر استفاده کنند.
ریاضی و آمار جامع مهر و ماه
برای دانش آموزان سطح متوسط توصیه می­شود از منابع زیر استفاده شود:
ریاضی جامع میکرو طبقه بندی گاج
 ریاضی و آمار جامع خیلی سبز
 برای دانش آموزان ضعیف نیز بهتر است از منابع زیر استفاده شود.
ریاضی و آمار خیلی سبز

منابع درس اقتصاد
برای تقویت در درس اقتصاد بهترین منابعی که می توانید از آنها استفاده کنید عبارت اند از:
برای دانش آموزان قوی توصیه می شود از کتاب زیر استفاده کنند.
اقتصاد جامع آبی قلم­چی
برای دانش آموزان سطح متوسط منابع زیر توصیه می شود:
اقتصاد جامع میکرو طبقه بندی گاج
 اقتصاد جامع خیلی سبز
 دانش آموزانی که دارای سطح ضعیف تری هستند می توانند از منابع زیر استفاده کنند:
اقتصاد جامع مشاوران
 اقتصاد جامع خیلی سبز
 
بهترین منابع علوم و فنون ادبی
برای کسب رتبه بالا در کنکور انسانی لازم است در این درس نیز بسیار قوی باشید. به همین دلیل بهتر است از منابع مناسب و عالی برای تقویت خود در این درس استفاده کنید.
برای دانش آموزان قوی منابع زیر توصیه می شود:
علوم و فنون جامع آبی قلم چی
 علوم و فنون میکرو طبقه بندی گاج
 حفظیات علوم و فنون لقمه مهرو ماه
 برای دانش آموزان سطح متوسط نیز توصیه می شود از منابع زیر استفاده کنند:
علوم و فنون جامع میکرو طبقه بندی گاج
 علوم و فنون جامع مهرو ماه
 علم و فنون جامع مشاوران
 حفظیات علوم و فنون لقمه مهرو ماه
 دانش آموزان سطح ضعیف نیز میتوانند از منابع زیر استفاده کنند:
علوم و فنون جامع خیلی سبز
حفظیات علوم و فنون لقمه مهرو ماه

بهترین منابع برای درس تاریخ
به دلیل این که تاریخ جزو درس های حفظی محسوب می شود لازم است زمان های مناسبی را برای مرور این درس اختصاص دهید.
منابع پیشنهادی برای دانش آموزان قوی:
جغرافیا جامع خیلی سبز
 جغرافیا جامع مشاوران
 جغرافیا جامع خط ویژه گاج (جمع بندی)
 دانش آموزان متوسط و ضعیف نیز می توانند از منابع زیر استفاده کنند.
جغرافیا جامع میکرو طبقه بندی گاج
 جغرافیا لقمه طلایی مهرو ماه
 
بهترین منابع برای درس جامعه شناسی
تمام دانش آموزان در هر سطحی لازم است که به مطالعه مکرر این درس و مور مباحث توجه داشته باشند و برای تمام سطوح قوی، متوسط و ضعیف می توان دو منبع عالی را پیشنهاد داد:
جامعه شناسی جامع خیلی سبز
 جامعه شناسی جامع میکرو طبقه بندی گاج
 
بهترین منابع دروس منطق و فلسفه
در انتخاب منابع این دروس باید بسیار دقت شود زیرا منطق و فلسفه جزو مهم ترین درس های کنکور انسانی هستند.
برای دانش آموزان قوی پیشنهاد می شود از منابع زیر استفاده شود
فلسفه و منطق جامع خیلی سبز
دانش آموزان متوسط می توانند از منابع زیر استفاده کنند:
منطق و فلسفه جامع کنکور آبی قلم چی
 منطق و فلسفه جامع میکرو طبقه بندی گاج
 دانش آموزان ضعیف نیز میتوانند از کتاب زیر استفاده کنند:
منطق و فلسفه جامع مشاوران

بهترین منابع روان شناسی
برای موفقیت در این درس لازم است بر مطالعه مستمر تمرکز داشته باشید. تمام دانش آموزان در تمامی سطوح می توانند از منابع زیر استفاده کنند.
روان شناسی جامع مشاوران
 روان شناسی جامع آبی قلم­چی
روان شناسی جامع خیلی سبزکلام آخر
انواع کتاب ها و منابع کنکور انسانی از نظر سطح بندی با همدیگر متفاوت­اند و این نکته را باید در نظر داشته باشید که تمام داوطلبان در یک سطح قرار ندارند.
ممکن است داوطلبی نیاز به آموزش های بیشتری داشته باشد درصورتی که داوطلب دیگر به تست های بیشتر و تمرین نیاز داشته باشد.
درنتیجه برای خرید یک کتاب کمک درسی بهترین راه این است که ابتدا سطح خود را بشناسید. در این صورت می توانید به راحتی کتاب موردنظرتان را از میان صدها گونه منابع کنکور انسانی بیابید.
شما می توانید با مراجعه به وب سایت پروکلیک بهترین خدمات در زمینه های: سئو سایت، طراحی، پروژه های اینستاگرام، تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ دریافت کنید.
 
نام شما

آدرس ايميل شما
توجه: نظرات حاوی توهين، افترا، اتهام و ... به اشخاص حقيقی و حقوقی، و نظرات شعارگونه «مرگ، درود و مشابه آنها»، و همچنين نظرات طولانی تر از 500 حرف، به هيچ وجه منتشر نخواهند شد.
نظر شما *